xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ข้าราชการไทยออกบัตรประชาชนให้มุสลิม โดยไม่ทำตามกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากกรณีที่มีข้อความระบุว่าข้าราชการไทยขายชาติออกบัตรประชาชนให้มุสลิมต่างด้าว โดยปรากฏภาพบัตร 1 ใบ และบัตรประชาชนของชาย 2 คน ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ภาพบัตรด้านบนเมื่อพิจารณาจากลักษณะรูปแบบ และตำแหน่งการจัดวาง ข้อความ ตัวเลข และรูปถ่ายบนบัตรแล้ว ขอยืนยันว่าไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย ส่วนภาพบัตรประจำตัวประชาชนของชาย 2 คน เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองได้ออกให้เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีหลักฐานการเกิดในประเทศไทย รวมทั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จึงสามารถยื่นขอมีบัตรได้ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และหากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการออกบัตรประชาชน สามารถติดตามได้ที่สำนักบริหารการทะเบียน เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือโทร. 02 7917028