xs
xsm
sm
md
lg

“COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย” / วราวุธ ศิลปอาชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ภายใต้ภารกิจ ลดโลกร้อน เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลก

วันนี้ (เมื่อ 16 ธ.ค.64) ผมได้รับเกียรติ ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย” ในงานการประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26)

โดยมี คุณเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักศึกษา และสื่อมวลชน กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมถึงสาระสำคัญของผลการประชุมและแนวคิดต่อทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคตครับ

โอกาสนี้ ผมได้พูดคุยถึงการตื่นตัวของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทิศทางการพัฒนา แนวโน้มการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ใน 4 ประเด็น ได้แก่

1) การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ที่ต้องมีความท้าทายมากขึ้น ภายใต้ NDCs และยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)

2) การระบุถึงการลดการใช้ถ่านหินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการประชุม COP และขอให้ยกเลิกเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพ

3) กระแสเรียกร้องให้เร่งกำหนดนโยบายและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นการเฉพาะในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะด้านพลังงานและป่าไม้ ภายใต้ Declarations และ Statements ที่มีการรับรอง เช่น Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use

4) การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

รวมทั้งเร่งพัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ Net Zero GHG Emission ภายในปี 2065 ตามที่นายกรัฐมนตรีแสดงเจตนารมณ์ไว้ในคราวประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) เมื่อวันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2564 ณ งาน COP26 ครั้งที่ผ่านมาครับ

ข้อมูลอ้างอิง
เพจเฟซบุ๊ค TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กำลังโหลดความคิดเห็น