xs
xsm
sm
md
lg

มหิดลเจ๋ง!! ผุดชุดตรวจสารเคมีในผัก-ผลไม้ ราคาไม่ถึงร้อย ใช้ง่ายรู้ผลเร็ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพืชผักต่างๆ ทำให้หลายคนวิตกถึงผลกระทบเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในช่วงเทศกาลกินเจ 17 - 25 ตุลาคม 2563

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วางตลาด “ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร” หรือ ผลิตภัณฑ์ Y-blue (Surface protein contamination kit) และ “ชุดทดสอบการตกค้างของสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้” หรือ MT Pest easy test (MT Pesticide test for vegetables and fruits) รุดหน้าผลักดันสู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของอาหารในราคาที่จับต้องได้

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะฯ ประสบผลสำเร็จในการผลักดันผลิตภัณฑ์ Y-blue และ MT Pest easy test สู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถตอบสนองทั้งในระดับอุตสาหกรรม และผู้บริโภคทั่วไปในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตขึ้นเองได้ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสูง

รศ.ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล กล่าวแนะนำผลิตภัณฑ์ Y-blue ว่าเป็นนวัตกรรมทดสอบคราบโปรตีนที่ตกค้างบนพื้นผิว สัมผัสอาหารที่มีความไวสูง กล่าวคือสามารถตรวจพบโปรตีนซึ่งมีอนุภาคน้อยกว่า 50 ไมโครกรัม และมีความไวกว่าน้ำยาทดสอบที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป ซึ่งโปรตีนที่ตกค้าง นอกจากจะเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียแล้ว ยังมีผลต่อผู้แพ้โปรตีนอีกด้วย


ผลิตภัณฑ์ Y-blue สามารถใช้ทดสอบได้ทั้งโปรตีนพืช และสัตว์ ซึ่งก่อนวางตลาดมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ และใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พบว่าได้ผลน่าพอใจ สะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน และคาดว่าจะสามารถทำส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับประเทศ และขยายผลสู่ระดับอาเซียนได้ในอนาคต

ด้าน ผศ.ดร.อมรา อภิลักษณ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เจ้าของผลงานนวัตกรรม MT Pest easy test กล่าวว่า ชุดทดสอบที่คิดค้นขึ้นนี้สามารถตรวจสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 45 นาที พร้อมด้วยอุปกรณ์และคู่มือใช้งานที่เข้าใจง่าย

ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้ MT Pest Easy Test ทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการเตรียมตัวอย่างด้วยการสับผักหรือผลไม้ที่ต้องการทดสอบให้ละเอียด แล้วใส่ในหลอดเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัดยาฆ่าแมลงออกจากผักและผลไม้

เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในคู่มือที่แนบมากับผลิตภัณฑ์จนครบถ้วนแล้ว จะสามารถทราบผลได้ทันที ด้วยการเทียบสีที่ได้จากการทดสอบ โดยสีเข้ม หมายถึง ผักหรือผลไม้ที่นำมาทดสอบนั้นมีความปลอดภัย สีจาง หมายถึง มีสารเคมีกำจัดแมลงในระดับที่ไม่ปลอดภัย และสีขาว หมายถึง มีสารสารเคมีกำจัดแมลงในระดับที่เป็นอันตราย โดยสามารถทดสอบผักและผลไม้ได้ทุกชนิดในราคาไม่ถึง 100 บาทต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่าง


Y-blue และ MT Pest Easy Test เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องอาหารสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลกินผัก หรือเทศกาลกินเจนี้ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ www.mt.mahidol.ac.th หรือเฟซบุ๊กคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ คณะฯ ได้ริเริ่มจัดตั้ง บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด (MT InnoTrex Co.,Ltd.) ขึ้นเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ตามโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของประเทศด้านอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้มีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับการผลิต ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมืออย่างยิ่งจากคณาจารย์ และนักวิจัยภายในคณะฯ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนบริษัทเอกชน ผู้ร่วมลงทุน


กำลังโหลดความคิดเห็น...