xs
xsm
sm
md
lg

“จุฬาฯ” ย้าย “ศาลเจ้าแม่ทับทิม” ไป “อุทยาน 100 ปี” เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างสรรค์สังคม สู่ชุมชนยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ - อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ
เมื่อเร็วๆ นี้ มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิม ออกมาคัดค้านเพราะมองว่าเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และคุณค่าทางจิตใจของผู้ศรัทธาและชุมชน

ในเรื่องนี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ได้ออกมาชี้แจงว่า การย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมมีการวางแผนงานมาประมาณ 2 ปีกว่า และมีการประสานงานกับผู้ดูแลศาลเจ้ามาตลอด โดยมีกำหนดการย้ายเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ปัจจุบันการย้ายอยู่ในขั้นตอนการทำงานของทีมอนุรักษ์สถาปัตย์สำรวจ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายศาลเจ้าทั้งหลังไปที่แห่งใหม่ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และยังสนับสนุนด้านการศึกษาของคณะสถาปัตย์ โดยให้โอกาสแก่นิสิตเข้าร่วมสำรวจศาลเจ้าอีกด้วย

ภาพ - ศาลเจ้าแม่ทับทิมในปัจจุบัน
สำนักงานฯ ยืนยันว่า มีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ศาลเจ้าแม่ทับทิม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมให้มากที่สุด โดยยังคงส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามแก่ชุมชนและมีการจัดการที่ดีในทุกด้าน จึงได้ดำเนินงานมาอย่างระมัดระวัง

ภาพ - ศาลเจ้าแม่ทับทิมในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อตอบคำถามที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

1. จะทุบศาลทิ้งจริงหรือ?

“ไม่จริง” PMCU ตระหนักและให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของศาล โดยการปรับปรุงและย้ายศาลอยู่ในการดูแลของนักอนุรักษ์และทีมก่อสร้างเชิงอนุรักษ์นิยมที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หลักการดำเนินงานคำนึงถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิม พร้อมรักษาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยมีที่ปรึกษาเป็นคณาจารย์ที่มีความรู้ที่ได้ศึกษาประวัติเจ้าแม่ทับทิมและสถาปัตยกรรมศาลเจ้าจีนโดยเฉพาะ

2. ศิลปะและสิ่งทรงคุณค่าจะถูกทำลายหรือไม่?

“ไม่ถูกทำลายอย่างแน่นอน” ขั้นตอนการทำงานของทีมอนุรักษ์คือ การสำรวจพื้นที่ของศาลเจ้าทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียด และมีความละเอียดอ่อน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการ “ยกศาลเจ้าทั้งหลังไปยังพื้นที่แห่งใหม่” หรือหาแนวทางนำไปยังพื้นที่ใหม่ โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมให้มากที่สุด ซึ่งทีมวางแผนเข้าสำรวจพื้นที่ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จึงมีการนำนั่งร้านไปเตรียมการลอกลายและสำรวจพื้นที่ดังที่ปรากฏในข่าว ทั้งนี้ มีการแจ้งผู้ดูแลศาลเจ้าล่วงหน้าไว้แล้ว

ภาพ - ศาลเจ้าแม่ทับทิมในอดีตประมาณพ.ศ.2513
3. จะย้ายศาลไปไกลจากชุมชนหรือ?

“ไม่ใช่ แต่จะย้ายศาลไปใกล้ชุมชน” ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ ติดถนนบรรทัดทอง มีความพร้อมในทุกด้านทั้งความปลอดภัย สะดวก สะอาด มีที่จอดรถ สถานที่เข้าถึงได้ง่ายมีพื้นที่รองรับการจัดแสดงประจำปีในบรรยากาศที่ดี รายล้อมด้วยชุมชน ร้านค้า ถือเป็นการสร้างสังคมชุมชนและสนับสนุนรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ “ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งเดิม” ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางพื้นที่ลานจอดรถห่างออกจากตัวชุมชน เดินทางไม่สะดวกเท่าพื้นที่ใหม่

นอกจากนั้น ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของศาลเจ้ามีฮวงจุ้ยที่ดี โดยได้รับการแนะนำจากซินแสที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองซึ่งกรุณาเดินทางมาจากฮ่องกง

การปรับปรุงและย้ายศาลครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือที่ดีจากผู้ชำนาญหลายภาคส่วน เพื่อให้ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่มีความเหมาะสมสมบูรณ์ที่สุด

ภาพ - ศาลเจ้าแม่ทับทิมในอดีตประมาณพ.ศ.2513
4. จะเอาที่ไปทำคอนโดหรู 1,800 ห้อง ขายหาสตางค์เยอะๆ หรือ?

“ไม่จริง” แผนพัฒนาพื้นที่นี้ จัดให้เป็นหอพักสำหรับนิสิต 972 ห้อง รองรับได้ 2,200 กว่าคน กับบุคลากรและบุคคลทั่วไป 831 ห้อง เนื่องจากที่พักของจุฬาฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถือเป็นการสนับสนุนในด้านการศึกษา เพื่อให้มีการเดินทางในรอบนอกน้อยลง ช่วยลดผลกระทบด้านมลภาวะและการจราจรที่เกิดขึ้น

สำหรับคณะกรรมการดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิม ได้ย้ายไปจัดตั้งศาลเจ้าแม่แห่งใหม่ที่อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ปี 2558 แล้ว

PMCU จึงขอชี้แจงข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงเจตนาและความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อมิให้ผู้มีเจตนาไม่ดีแอบแฝงสร้างข่าวอันเป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหาย และขอเชิญชวนผู้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าแม่ทับทิมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกัน และสามารถมาสักการบูชาศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป