xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ทส. ย้ำป่าชายเลน คนไทยต้องร่วมกันอนุรักษ์มากขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.ทส.ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งเปิดพื้นที่ส่วนจัดแสดงธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ณ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี)


ซึ่งได้เปิดพื้นที่ส่วนจัดแสดงธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล และเยี่ยมชมภายในพื้นที่ส่วนจัดแสดงฯ มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และปลูกต้นไม้ (ต้นโกงกางใบใหญ่) เนื่องใน"วันป่าชายเลนแห่งชาติ" ประจำปี 2563 โดยมี นายพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกเทศมนตรีประแส และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกิจกรรมฯ


โอกาสนี้ รมว.ทส ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนชุมชนปากน้ำประแส ผู้แทนเยาวชน ผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 100 ชุด


รมว.ทส. กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับป่าชายเลนไว้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของป่าชายเลน พร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองและขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลน และ ครม.ได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ


รมว.ทส. ย้ำว่า ป่าชายเลนมีความสำคัญ มีคุณประโยชน์มากมาย มีทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก รวมทั้งมีพื้นที่ป่าโกงกางซึ่งเป็นที่พักพิงของสัตว์น้ำ และช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนทุกคน ในการช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้ป่าชายเลนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และเกิดความยั่งยืน รมว.ทส. ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ว่าขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ มามอบให้พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นกำลังใจ แทนคำขอบคุณ และความห่วงใย ขอให้ทุกคนหมั่นทำความสะอาดมือ รักษาระยะห่างทางสังคม และขอขอบคุณทุกคน ที่ช่วยกันดูแลรักษาป่าชายเลน


กำลังโหลดความคิดเห็น