xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ชวนคนไทยปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้แห่งชาติ” ทส.รับลูกขยายผลการฟื้นฟูป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบต้นตะเคียนทองให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้และขยายผลการฟื้นฟูพื้นที่ป่าทั่วประเทศ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมในพิธีที่ทำเนียบรัฐบาล

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนทุกคนทั่วประเทศมาร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณที่พักอาศัย โรงเรียน ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ และสถานที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม


ทั้งนี้ นโยบายการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ขณะที่การดำเนินโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” มีประชาชนปลูกต้นไม้และลงทะเบียนจำนวน 10.5 ล้านต้น เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 10 ล้านต้น และยังคงมีประชาชนสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จึงขยายระยะเวลาโครงการภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายในปี พ.ศ. 2565 โดยในขณะนี้มีประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ไปแล้วจำนวนกว่า 13.7 ล้านต้น และในปี 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมกล้าไม้จำนวน 152 ล้านกล้า

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ทำให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย จึงต้องเร่งฟื้นฟูป่าอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เตรียมวางแผนสำหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยสนับสนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่า 802 หมู่บ้านทั่วประเทศ ร่วมฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ และเตรียมกล้าไม้ในการใช้ปลูกฟื้นฟูจำนวน 66 ล้านกล้า ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าภาคเหนือ โดยจะเริ่มกิจกรรมปลูกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเป็นประธานในงานการจัดกิจกรรม โดยใช้โอกาสในวันดังกล่าวเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกต้นไม้พร้อมกันทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้นบริเวณป่าห้วยตึงเฒ่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณเชิงดอยสุเทพและลุกลามขยายวงกว้างสร้างความเสียหายวงกว้าง ภายในงานจะได้มอบกล้าไม้ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายป้องกันไฟป่า 50 เครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ นำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น