xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หวั่น! ขยะหน้ากากอนามัย เป็นเหตุแพร่เชื้อโควิดซ้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เตือนให้คนไทยทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ด้วยการพันใส่ถุงก่อนทิ้งลงถังขยะทั่วไป ระบุทั่วประเทศทิ้งมากถึงวันละ 2 ล้านชิ้นต่อวัน อาจเป็นสาเหตุทำให้เชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด


ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่าในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 ยังแพร่ระบาดในประเทศไทย ถึงแม้ว่าในขณะนี้พาหะโดยคนติดเชื้อสู่กันจะมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้เนื่องจากลักษณะของเชื้อโรคที่แพร่ระบาดรวดเร็ว และไม่ตายง่ายๆ โดยอีกสาเหตุหนึ่งที่ทุกคนควรให้ความร่วมมือ ก็คือ การแพร่ระบาดจากขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะจากขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วทั่วประเทศมีประมาณ 1.5 – 2 ล้านชิ้นต่อวัน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1.7 ตันต่อวัน (วันละ 1,700 กิโลกรัม) รวมขยะติดเชื้อที่รวบรวมได้จากสถานพยาบาลต่างๆ และนำไปกำจัดโดยเตาเผาที่มีประสิทธิภาพ วันละ 50 ตัน ในขณะที่สภาวะปกติมีขยะติดเชื้อ 43 ตันต่อวัน

ทิ้งอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่แพร่เชื้อ พันใส่ถุงก่อนทิ้งลงถังขยะ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ที่เป็นปัญหาก็คือการทิ้งขยะติดเชื้อ หรือหน้ากากอนามัยรวมไปกับขยะทั่วไป หรือทิ้งในสิ่งแวดล้อม ตามที่พนักงานเก็บขนขยะในพื้นที่ต่างๆ ได้ประสบมา ในส่วนที่ถูกทิ้งไม่ถูกวิธีปะปนอยู่กับขยะประเภทอื่น สามารถก่อให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อได้ เนื่องจากหน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งนั้น อาจจะเป็นขยะติดเชื้อ ซึ่งเป็นไปได้ว่าบางคนอาจติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ที่บ้าน หรือติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่แสดงอาการ


ดังนั้น สิ่งที่ทุกคนต้องทำ คือ
•คัดแยกการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป
•นำไปทิ้งในถังขยะสีแดง หรือถังขยะอันตราย หรือถังขยะติดเชื้อ
•หรือเก็บรวบรวมใส่ถุงพลาสติก หรือขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้ว และเขียนว่า “หน้ากากอนามัยใช้แล้ว หรือขยะติดเชื้อ” ฝากทิ้งกับรถเก็บขยะ


ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการแยกขยะติดเชื้อ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดด้วยการเผา ด้วยเตาเผาที่มีระบบบำบัดมลพิษในที่ มีอุณหภูมิความร้อนสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถังขยะของ กทม.ตั้งบางจุดเพื่อให้ทิ้งขยะหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ


กำลังโหลดความคิดเห็น