xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะติดเชื้อก่อนทิ้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อวัน เนื่องจากมีการทิ้งขยะประเภทหน้ากากอนามัยในหลายครัวเรือน กรุงเทพมหานครมีความเป็นห่วงสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับขยะติดเชื้อ จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความอุ่นใจในความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะติดเชื้อและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป โดยทิ้งใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่า "หน้ากากอนามัย" เพื่อแยกทิ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะในจุดที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการแยกประเภทขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป