xs
xsm
sm
md
lg

เทใจสู้โควิด! ทุบสถิติบริจาค ตอบโจทย์ : อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เอด้า จิรไพศาลกุล
แพลตฟอร์มระดมทุน https://taejai.com/th/ที่เชื่อมั่นได้ด้านความโปร่งใส ให้ความสะดวก และปลอดภัยกับผู้มีน้ำใจช่วยเหลือโดยไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านไปเสี่ยง คือหนึ่งในการบริจาคผ่านระบบ Crowdfunding รูปแบบของการระดมทุนในยุคดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ Work from Home อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

“ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ทุกโครงการที่ระดมทุนเกี่ยวกับโควิด-19 ในแพลตฟอร์ม taejai.com มีผู้บริจาคจำนวนมาก เรียกว่าทำลายทุกสถิติการบริจาคที่ผ่านๆ มาก็ว่าได้ เป็นการทุบสถิติการบริจาคทั้งหมดที่เราเคยเปิดรับการระดมทุนมา เปลี่ยนมุมมองของคนบริจาคในช่วงเกิดวิกฤตที่เราไม่เคยเจอมาก่อน” เอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ เทใจ.คอม (taejai.com) แพลตฟอร์มการระดมทุนสังคมชั้นนำของประเทศไทย กล่าว พร้อมยกตัวอย่างโครงการที่ระดมทุนสู้ไวรัสโควิด-19


“เทใจให้มดงานสู้โควิด” มีเป้าหมายการระดมทุน 1.1 ล้านบาท เพื่อร่วมซื้อชุดป้องกันและอุปกรณ์พร้อมซื้อ ประกัน COVID-19 ให้ทีมแพทย์และพยาบาล ขณะนี้ระดมทุนสำเร็จแล้ว และสามารถระดมทุนไปได้ มากกว่า 2.86 ล้านบาท


“กองทุนเทใจสู้โควิด19” มีเป้าหมายการระดมทุน 4 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น โดยเปิดให้ระดมทุนเป็นเวลา 1 เดือน ขณะนี้สามารถระดมทุนไปได้ มากกว่า 1.4 ล้านบาท


ภารกิจหลักๆ ขณะนี้ของเทใจคือการระดมทุนผ่าน “กองทุนเทใจสู้โควิด19” ช่วงเริ่มต้นระดมทุนก็เกิดสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา โดยเฉพาะเมื่อตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มเร็วและกระจายไปทั่วประเทศทีมงานเทใจต้องแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ วางแผนว่าทรัพยากรมีเท่าใด โรงพยาบาลไหนมีความต้องการก่อน โรงพยาบาลไหนมีปัญหาและเข้าไม่ถึงอุปกรณ์การแพทย์ และการจับคู่ความต้องการและการบริหารทรัพยากรจากผู้บริจาค และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อสู้กับโควิด-19


“ตอนนี้จะยากขึ้นจากช่วงแรกต้นเดือนมีนาคมที่เราเริ่มทำงานระดมทุนหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะช่วงแรกมันแยกแยะง่ายกว่าว่าความต้องการคืออะไร อะไรที่ขาดแคลน โรงพยาบาลไหนบ้าง เพราะตอนนั้นมีโรงพยาบาลรับตรวจไม่กี่ที่ เราแบ่งเป็นโรงพยาบาลรับตรวจ โรงพยาบาลที่ตรวจเชื้อจริง และโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้ แต่ตอนนี้ระบาดไปถึงต่างจังหวัดแล้วมันก็ยากขึ้นเพราะผลกระทบกว้างขึ้น”


“การบริหารจัดการเงินบริจาคในช่วงวิกฤติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การบริจาคจึงไม่ง่าย ช่วงแรกของการระดมทุนหาซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สามารถจัดหาซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค PPE ไปได้แล้ว 1,400 ชุดและได้มอบให้กับโรงพยาบาลไปแล้ว 8 โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ฯลฯ บางส่วนที่ไม่สามารถหาได้เทใจก็ขอรับบริจาคเป็นของเช่น หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 เป็นต้น” เอด้า เล่าถึงความยากในการบริหารจัดการต่อสถานการณ์โควิด


“โควิด-19 เป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเกิดขึ้นกับทุกคน เราเห็นว่าคนไม่ได้มองเป็นเรื่องทำบุญ แต่มันเป็นเรื่องของการรักษาระบบสาธารณสุข ทำอย่างไรถึงจะเซฟระบบได้ เซฟตัวเอง หรือแม้แต่ความไม่พอใจในการจัดการเรื่องบางเรื่อง การบริจาคคือทางออกของเขา นี่เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ของการบริจาค”


จุดเด่นเทใจ ชัดเจน-โปร่งใส
วิกฤตโควิด เป็นโอกาสให้แพลตฟอร์มเทใจที่ใช้ระบบ Crowdfunding ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาครัฐรณรงค์ให้ทุกคนทั่วประเทศหยุดอยู่บ้าน ทำงานผ่านออนไลน์เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันข่าวคราวแต่ละวันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เกิดความขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกัน และรักษาผู้ป่วย ส่วนประชาชนจำนวนมากก็ขาดแคลนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น
Crowdfunding หมายถึง การระดมทุนจากประชาชนหมู่มาก (The Crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (Funding Portal) โดยอาศัยเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งแต่ละคนจะบริจาคเงินจำนวนไม่มาก แต่พอหลายๆ คนรวมกันย่อมจะได้มากจนตอบความต้องการในการใช้เงินของโครงการได้
ระบบ Crowdfunding ของเทใจทำให้คนมีน้ำใจ รู้สึกสบายอกสบายใจเมื่อบริจาค เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยที่ผู้บริจาคสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงเป้าหมายการระดมเงินจำนวนเท่าไร รวมถึงมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว
นอกจากนี้ ผู้ระดมเงินยังได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนค่าใช้ในการบริจาค มีคำชี้แจงไว้ชัดเจนทางเว็บไซต์ว่า ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 10% ทุกการบริจาค เพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบ ค่าทำธุรกรรมทางการเงิน และค่าติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้ให้ที่มีน้ำใจทุกท่านมั่นใจว่าเงินบริจาคสนับสนุนจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หากโครงการใดไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย แต่พร้อมที่จะนำเงินบริจาคไปดำเนินโครงการใดต่อ ทีมงานเทใจก็จะโอนเงินบริจาคให้
แต่หากว่าเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ ทางทีมงานเทใจจะให้เจ้าของโครงการนั้นๆ เป็นผู้เลือกเองว่าจะนำเงินบริจาคที่ได้ไม่ครบตามเป้าหมายนั้นมอบให้แก่โครงการใดในเทใจต่อไป