xs
xsm
sm
md
lg

เซเว่น อีเลฟเว่น สมทบทุนจัดตั้งโรงทาน บรรเทาความเดือดร้อนพระสงฆ์-ประชาชนช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยร่วมสมทบทุนโรงทานตามวัดต่าง ๆ ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยถวายผ่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์-สามเณรที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจ พร้อมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ณ โรงทานวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ซึ่งเป็น 1 ในโครงการโรงทานพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช
สุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด โดยประชาชนได้อาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดและการแพร่เชื้อ ไม่สามารถออกมาใส่บาตรเหมือนปกติได้ ทำให้พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัด รวมถึงในพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังไม่สามารถออกรับอาหารบิณฑบาตและกิจนิมนต์ต่าง ๆ ได้ เพราะเกรงว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นพระสงฆ์ชราภาพและมีความเสี่ยงสูง รวมทั้งยังมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย
โดยซีพี ออลล์ ได้ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ซึ่งทางวัดจะนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พระสงฆ์-สามเณรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19 ทำให้เดือดร้อนในการดำรงชีพ และจะร่วมต่อสู้เคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา ตามปณิธานองค์กรที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”
กำลังโหลดความคิดเห็น