xs
xsm
sm
md
lg

ร่วมลดขยะพลาสติก! “เอส แอนด์ พี” เริ่ม 1 มกรา 63 งดบริการถุงพลาสติกหูหิ้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เริ่มตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไป “เอส แอนด์ พี”งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว แต่ในเดือนมกราจะมีถุงผ้าสปันบอนด์แจกให้กับลูกค้า เพื่อช่วยเหลือให้ปรับตัวในระยะแรก พร้อมทั้งเปลี่ยนจากหลอดพลาสติกมาใช้หลอดกระดาษทั้งหมด ปลื้มช่วยลดขยะพลาสติกปีละกว่า 3 ล้านชิ้น รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ซ้ำ

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น "เอส แอนด์ พี" ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเบเกอรี่จึงประกาศร่วมรณรงค์ลดการสร้างขยะพลาสติก ด้วยการประกาศงดแจกถุงพลาสติกในปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกอีกทางหนึ่ง

มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท กล่าวว่า ปัจจุบัน เอส แอนด์ พี ดำเนินธุรกิจอาหารไทยใส่ใจสุขภาพ พร้อมการทำกลยุทธ์แบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ หรือใช้ระยะเวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี บริษัทฯ จึงมีนโยบายงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกให้กับผู้บริโภค

“เอส แอนด์ พี ต้องขอความร่วมมือผู้บริโภคในการพกถุงผ้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ และขอขอบคุณผู้บริโภคที่มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคม 2563 จะมีถุงผ้าสปันบอนด์แจกให้กับลูกค้า เพื่อช่วยเหลือในการปรับตัวในระยะแรก และมีถุงผ้านำกลับมาใช้ซ้ำต่อไป”

ที่ผ่านมา เอส แอนด์ พี ยังได้เปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษ และหลอดพลาสติกแบบช้อนที่ย่อยสลายได้ (ไบโอพลาสติก) ทดแทนการใช้หลอดพลาสติกแบบเดิม ตลอดจนเริ่มมีการสั่งผลิตหลอดกระดาษขนาดพิเศษเพื่อทดแทนการใช้หลอดช้อนไบโอพลาสติกแล้ว นับเป็นการยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกของทั้งองค์กร โดยจะสามารถลดขยะหลอดพลาสติกได้ถึงปีละกว่า 3 ล้านชิ้น ต้อนรับศักราชปี 2563 นี้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อาหารและขนมหลายรายการ โดยใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ อาทิ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp Mold) กล่องสแน็คบ็อกซ์กระดาษคราฟท์รักษ์โลก ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดให้เกิดพฤติกรรมการใช้ซ้ำ เช่น กล่องคุกกี้ กล่องขนมไหว้พระจันทร์ และถุงผ้า เป็นต้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในองค์กร ทำให้สามารถลดการใช้พลาสติกไปแล้วกว่า 77 ตัน ในปี 2562


ถุงผ้ารักษ์โลก 2020

เอส แอนด์ พี ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ยั่งยืนในโอกาสครบรอบ 46 ปี ด้วยเป้าหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คือ การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง (Recycle) ตลอดจนการพัฒนาอาหารสุขภาพ เลือกใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรไทย และสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

ด้วยการดำเนินธุรกิจบนหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย 5 ข้อ ได้แก่ การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger) , การรับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ (Good Health and well-being) , ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work and Economic Growth) , การรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)


กำลังโหลดความคิดเห็น...