xs
xsm
sm
md
lg

‘MQDC’ ชูโครงการ ‘BE THE CHANGE’หนุนคนรุ่นใหม่แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โครงการ “BE THE CHANGE” โดย Whizdom Society by MQDC จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสนับสนุนสังคมคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่งและมีจิตใจดี เพื่อดูแลสังคมหมู่มาก เชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจ มีแนวคิดต้องการ”เปลี่ยน”ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม และส่งต่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน รับสมัครนิวเจนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ ระหว่าง 17 - 30 ปี ร่วมสมัครและแชร์ประสบการณ์หรือแนวคิดใหม่ เพื่อคว้าโอกาสผ่านการการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าเรียนคอร์สพัฒนาตนเอง และได้โอกาสสัมผัสประสบการณ์ทริปดูงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับสากลที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวโครงการ “BE THE CHANGE” โดย Whizdom Society by MQDC จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสนับสนุนสังคมคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่งและมีจิตใจดี เพื่อดูแลสังคมหมู่มาก เชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจ มีแนวคิดต้องการ”เปลี่ยน”ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้พัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม และส่งต่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 17 - 30 ปี ร่วมสมัครและแชร์ประสบการณ์หรือแนวคิดใหม่ เพื่อคว้าโอกาสผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าเรียนหลักสูตรพัฒนาตนเอง และได้โอกาสสัมผัสประสบการณ์ทริปดูงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับสากลที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ธันวาคม 2562


นายกฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการวิสซ์ดอม โซไซตี้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC กล่าวว่า ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายตอบแทนสังคมควบคู่กันไปด้วย ผนวกกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงอยากจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาโดยการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ซึ่งกำลังจะกลายเป็นพลังสำคัญของภาคธุรกิจและสังคมในอนาคตอันใกล้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพภายในให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่บทบาทผู้นำ โดยเฉพาะในกิจการเพื่อสังคมซึ่งอยากให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ด้วยการร่วมแก้ปัญหาสังคม ผ่านการขยายกิจการเพื่อสังคมให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสานต่อให้สามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืนพร้อมกัน

รวมทั้งพบว่าในหลายประเทศ เทรนด์ด้านกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะช่วยบรรเทาปัญหาสังคมที่มีความหลากหลายและอาจเป็นปัญหาที่กระทบกับคนในวงกว้างหรือคนในวงจำกัดที่อาจต้องการความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วให้ผ่อนคลายลงได้ เช่น ประเทศอังกฤษ มีความก้าวหน้าในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมระดับหัวแถวของยุโรปจนมีกิจการประเภทนี้ประมาณ 7 หมื่นราย กระทั่งรัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนกิจการ SE

สำหรับประเทศอินเดียมีกิจการเพื่อสังคมที่เป็นที่ยอมรับคือ "Aravind Eye Hospital and Aurolab" เป็นโรงพยาบาลตาที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และบริการด้านสาธารณสุขให้ผู้คนเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาว์ แต่องค์กรยังคงมีเสถียรภาพทางการเงิน ขณะที่ ประเทศแอฟริกาใต้มีโครงการ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดน้ำสะอาด จึงจัดตั้ง Playpumps หรือ เพลย์ปั๊ม เป็นม้าหมุนสำหรับเด็กที่ช่วยสูบน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคจากบ่อใต้ดินไปที่แทงค์เก็บน้ำ ทุกๆ ครั้งที่เด็กๆ หมุนเล่นและแทงค์น้ำนี้ก็เชื่อมต่อกับท่อน้ำในชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้มีน้ำสะอาดใช้ โดยปัจจุบันมีเพลย์ ปั๊มประมาณ 700 เครื่องถูกติดตั้งในแอฟริกาใต้ แหล่งรายได้ของเพลย์ปั๊มมาจากการขายพื้นที่โฆษณาบริเวณปั๊ม โดยโฆษณาบางส่วนมีเนื้อหารณรงค์เรื่องโรคเอดส์แก่เด็กเป็นต้น

ในประเทศไทยมีตัวอย่างผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้าน SE ที่น่าสนใจและประสบความสำเร็จเช่นกัน อาทิ ดอยตุง Techsauce Media Local A like ซึ่งในคอร์สของเรา ผู้เข้าอบรมจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการโดยตรง อาทิ ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้สร้างแอพ Read For The Blind , สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local A Like เที่ยวเมืองไทยในแบบฉบับของคนท้องถิ่น , อัจฉริยะ ดาโรจน์ ผู้ก่อตั้ง AIYA แชทบอท ฯลฯ รวมถึงวิทยากรชั้นนำอีกมากมายที่จะมาให้ความรู้ด้านกฎหมาย และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านกิจการเพื่อสังคมให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ


สำหรับโครงการ “BE THE CHANGE” เป็นหลักสูตรระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านแนวคิด องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ และ เวิร์คช้อป อาทิเช่น Digital Shift 2020, Sustainability Business, Innovative Thinking, UX Design, Leadership and teamwork , Storytelling, Law for SE และ Entrepreneurial Mindset นอกจากนั้นแล้ว ผู้ร่วมโครงการยังจะได้เรียนรู้จากการลงมือพัฒนาโครงการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นจริง ตามหัวข้อปัญหาที่ตนสนใจ โดยมี Mentor คอยให้คำแนะนำ และได้นำเสนอโครงการของตนเองในวันเดโมเดย์ (Demo Day) โดยผู้ชนะเลิศในโครงการ จะได้รับโอกาสศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยต่างๆ รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Earth day Tokyo ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจโครงการ “BE THE CHANGE” สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://whizdomclouds.com/bethechange เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2562 สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาหลักสูตร : 18 มกราคม - 14 มีนาคม 2563 (เฉพาะวันสุดสัปดาห์) Demo Day วันที่ 21 มีนาคม 2563 และรางวัลทริปดูงานต่างประเทศสำหรับทีมที่ได้คะแนน Demo สูงสุด ในเดือนเมษายน 2563