xs
xsm
sm
md
lg

“เก็บ” ไทยให้สวยงาม โคคา-โคลา นำร่องพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 10 แห่งทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โคคา-โคลา สานต่อ สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงานร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมกับ “เดอะ คลาวด์” ชวนผู้บริโภคร่วมทริปเดินทางไปยัง “เกาะเสม็ด” เรียนรู้คุณค่า รู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และจัดการกับขยะอย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

เปิดตัวโครงการ “เก็บ” ไทยให้สวยงาม (Keep Thailand Beautiful) หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการฯ จัดกิจกรรม “มาหาเสม็ด เรียนรู้คุณค่า รู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และจัดการกับขยะอย่างยั่งยืน” ซึ่งนอกจากจะได้ชมธรรมชาติบริเวณรอบเกาะเสม็ด และสำรวจความงามใต้ท้องทะเลในกิจกรรมดำน้ำตื้นแล้ว ผู้ร่วมทริปยังได้สำรวจร่องน้ำ และเส้นทางการเดินทางของขยะทะเล พร้อมเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะบนเกาะ


ทั้งนี้ เกาะเสม็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกตลอดทั้งปี และในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึงกว่า 1.2 ล้านคน ทำให้ปริมาณขยะบนเกาะมีมากเกินกว่าความสามารถในการบริหารจัดการขยะ โดยคิดเป็นจำนวนขยะเฉลี่ย 6 ตันต่อวัน ขณะที่ขยะบางส่วนก็ไม่ได้ถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ยากต่อการนำไปจัดการต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ จนกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนและระบบนิเวศน์ แต่ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ดซึ่งนำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมหาศาลทุกๆ ปี
นอกจากกิจกรรมชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติที่หลากหลายตลอดระยะเวลา 3 วันแล้ว ผู้ร่วมทริปยังมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการโรงแรม White Sand Resort รวมไปถึงเรื่องขยะใกล้มือโดยเจ้าของร้าน SoLUTion Refill@Station เกาะเสม็ด และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการขยะ โดยบริษัท ไทยไพบูลย์ ระยอง จำกัด ผู้ประกอบกิจการประเภทการบำบัดและการกำจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ตลอดจนสัมผัสประสบการณ์อาหารรูปแบบใหม่ที่มีแนวคิดจากการเชื่อมโยงเรื่องราวของขยะที่เกิดขึ้นในท้องทะเล โดยเชฟแบล็ก - ภานุภน บุลสุวรรณ อีกด้วย
กิจกรรม “มาหาเสม็ด” เป็นส่วนหนึ่งของ Earth Appreciation หรือการเรียนรู้ธรรมชาติใกล้ตัวฉบับ 101 โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการเดินทาง “ตามน้ำ” และ “มาหาสมุทร” ในปี 2560 และ 2561 ซึ่งเป็นความริเริ่มของโคคา-โคลา ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวผู้บริโภค แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเกิดผลกระทบใกล้ตัวมากกว่าที่คิด
โดยกิจกรรม “มาหาเสม็ด” ในปี 2562 นี้ มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ วิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย พร้อมกับการเรียนรู้คุณค่า รู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

นันทิวัต ธรรมหทัย
เดินหน้า ในพื้นที่นำร่องอุทยานฯ 10 แห่งทั่วประเทศ
โครงการความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอย ผ่านการทำงานร่วมกันเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการ “การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ” ในพื้นที่นำร่องจำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (เกาะหลีเป๊ะ) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ทั้งนี้ มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาขยะในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
นันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ การสื่อสาร และความยั่งยืน บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โคคา-โคลา เข้าใจว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อประเทศ และอุทยานแห่งชาติก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เราจึงได้ริเริ่มโครงการ “เก็บ” ไทยให้สวยงาม ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยวางเป้าหมายในการทำให้อุทยานแห่งชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน และการรณรงค์ลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโฟมในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความตระหนักในผลกระทบ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อไป”
“โคคา-โคลา มุ่งมั่นที่จะใช้บรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะในประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ World Without Waste"
แต่ปัญหาขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริโภคจะตระหนักถึงบทบาทที่ตนมีในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมจัดการปัญหาขยะในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะที่ต้นทางในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการสร้างนิสัยและวินัยในการแยก และจัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ผ่านทางกิจกรรม “มาหาเสม็ด” ที่ออกแบบมาให้ผู้เข้าร่วมทริปได้เรียนรู้คุณค่า รู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และจัดการกับขยะได้อย่างยั่งยืน”