xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ. พาจิตอาสา “ปลูกป่า สร้างฝาย” โครงการหมู่บ้านสีเขียว ที่แม่เมาะ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคมที่ผ่านมา กฟผ. ร่วมกับกรีนเวฟนำจิตอาสา และทีมจักรยานลำปาง เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตามโครงการหมู่บ้านสีเขียว (Green village) “ปลูกป่า สร้างฝาย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชุมชนห้วยไคร้ บ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับกรีนเวฟ นำทีมโดยดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล พร้อมคณะจิตอาสาและทีมจักรยานลำปาง ร่วมกิจกรรม“ปลูกป่า สร้างฝาย” ตามโครงการหมู่บ้านสีเขียว (Green village) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานราชการใน อ.แม่เมาะจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่พื้นที่สาธารณะ และป่าชุมชนในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยมีแผนดำเนินการอย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณป่าห้วยไคร้ บ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายใต้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ลงตัวระหว่างคนกับป่า โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ท้องถิ่น อาทิ ต้นราชพฤกษ์ และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ำและลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง และคืนความชุ่มชื่นให้กับผืนดิน

นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมโครงการชีววิถี ณ บ้านใหม่นาแขม ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติใช้จนประสบความสำเร็จ โดยการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เช่น การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิก (Hydroponics) การปลูกผักบนต้นกล้วยที่ได้ผลผลิตทั้งผักและลูกกล้วยในเวลาเดียวกัน พร้อมกันนี้คณะได้ทดลองทำกิจกรรมกับชุมชน เช่น การปลูกผักในขวด การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น


ด้านดีเจอ้อย - นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล กล่าวว่า การได้ร่วมงานกับ กฟผ. และการเป็นส่วนหนึ่งของการนำผู้ฟังชาวกรีนเวฟ (Green Wave) ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นว่าการให้กำเนิดชีวิตป่าด้วยมือของเรานั้นมีความสุข จะเป็นต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ เป็นการต่อลมหายใจให้กับโลก โดยเฉพาะโครงการที่ กฟผ.ได้รณรงค์ คือ “ปลูกที่ใจคือปลูกที่ยั่งยืน” จะเป็นการสร้างจิตสำนึกได้เป็นอย่างดี โดยเราปลูกต้นไม้ด้วยมือได้ทีละต้น แต่ปลูกที่ใจจะปลูกได้เป็นพันๆ หมื่นๆ ไร่ เพราะเราจะชวนกัน บอกกัน และช่วยกันนำพาคนอีกมากมายให้มาร่วมปลูกด้วยมือ และปลูกที่ใจต่อๆ กันไปไม่สิ้นสุด และขอขอบคุณ กฟผ. ที่ให้โอกาสในการเป็นส่วนหนึ่ง ในการตอบแทนผืนแผ่นดินที่เราได้อยู่อาศัย
 
สำหรับกิจกรรมปลูกป่า กฟผ.ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2537 จวบจนปัจจุบัน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 4 แสนไร่ หรือมากกว่า 80 ล้านต้น โดยแบ่งเป็นป่าต้นน้ำ และป่าชุมชน ที่ กฟผ. ร่วมกับชุมชนปลูกและดูแล เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพิงผลิตผลของป่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การปลูกป่าให้ประชาชนได้ตระหนึกถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “ปลูกที่ใจคือปลูกที่ยั่งยืน”
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมการปลูกป่ากับ กฟผ. เพิ่มเติมได้ทาง www.egat-reforest.com
กำลังโหลดความคิดเห็น...