xs
xsm
sm
md
lg

ครอบครัวข่าว 3 ร่วม กฟผ. จัดกิจกรรม “พลิกฟื้นคืนป่า ลดปัญหาภัยแล้ง”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับรายการทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 จัดกิจกรรม “พลิกฟื้นคืนป่า ลดปัญหาภัยแล้ง” ครั้งที่ 3 ตอน เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ชวนคนปลายน้ำร่วมผสานพลังชุมชนร่วมกันปลูกป่า ลดปัญหาภัยแล้ง และศึกษาชุมชนชีววิถี
 
ได้รับเกียรติจากคุณสฤษดิ์ ไสยโสภณ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านท่าลาด โดยมี คุณทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. พร้อมด้วย คุณสุชีพ มีถม รองผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับพันธมิตรสื่อ คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ พิธีกรรายการทีวี 360 องศา ประธานบริหารบริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด ที่ได้นำแฟนข่าว ศิลปินดาราคุณลูกนก สุภาพร และคุณแม็กซ์ เดอะ วอยซ์ ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559

กิจกรรมครั้งนี้มีการเสวนาหัวข้อ “ป่าดี ... ด้วยชีววิถีเขื่อนอุบลรัตน์” จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำการปล่อยกุ้งก้ามกรามซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 200,000 ตัว และการเสริมก่ำ(สร้างบ้านปลา) มีคนในชุมชนท่าลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงรวม 7 หมู่บ้าน และยังมีเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมการปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง หน่วยพิทักษ์ที่ 2 (ภูเม็ง) จำนวน 1,000 ต้น (ในพื้นที่ 10 ไร่) โดยไม้ที่ปลูกได้แก่ ไม้พะยูง ยางนา อินทนิล ประดู่แกง และมะค่าโมง และยังได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ป่ามีความชุ่มชื้น สมบูรณ์ในการเป็นป่าต้นน้ำที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตทุกด้านต่อไป

นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ตามรอยชีววิถี ณ บ้านโคกน้อย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ กฟผ. โดยมีนวัตกรรมด้านต่างๆ ครบวงจรทั้งการประกอบอาชีพและการดำเนินวิถีชีวิต ซึ่งประสบความสำเร็จจนสามารถขยายอาชีพสู่ชุมชนใกล้เคียงในตำบลโคกใหญ่

กฟผ. ยังคงเดินหน้าในโครงการฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวทาง “ปลูกที่ท้อง ปลูกที่ใจ ปลูกในป่า” กล่าวคือ สนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพเลี้ยงปากท้อง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ พร้อมทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป และมีเป้าหมายปลูกป่าไม่น้อยกว่าปีละ 20,000 ต้น ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ www.egat.co.th/reforest

กำลังโหลดความคิดเห็น...