xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมอุตฯ-ชนาพัฒน์ (CIDI) ผนึกพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผนึกพลังชนาพัฒน์ สร้างสรรค์โครงการการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend) และโครงการพัฒนานักออกแบบ (Star Fashion Search) เปิดวิสัยทัศน์และเสริมโอกาสการดำเนินธุรกิจ หวังยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงที่มาในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อพัฒนา คุณภาพนักออกแบบไทยในครั้งนี้ ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นมีความสำคัญอย่างมากต่อภาพรวม เศรษฐกิจของไทย เพราะหากเราสามารถนำวัตถุดิบขั้นพื้นฐานมาแต่งเติม และเพิ่มมูลค่าด้วยแนวคิดการออกแบบ ที่เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว อุตสาหกรรมแฟชั่นจะเป็นเฟืองจักรสำคัญ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกหนึ่งทาง ทั้งนี้ ด้วยภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในแต่ละปี หากอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วอาจส่งผลให้ มีอัตราการเติบโตที่ถดถอยได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างพลิกบทบาท จากการเป็นผู้รับจ้างผลิต ไปสู่การเป็นผู้ออกแบบสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง มุ่งเจาะเข้าหากลุ่มเป้าหมายระดับกลาง และระดับสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ชัดเจนในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปในอนาคตอันใกล้

ทั้งนี้ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประกอบด้วยอุตสาหกรรม 3 สาขาหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นจำนวนกว่า 16,000 ราย มีการจ้างงานกว่า 1.7 ล้านคน มีมูลค่าการส่งออกกว่า 665,090 ล้านบาท ต่อปี

“กลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น ได้แก่ นักออกแบบและเจ้าของกิจการ เนื่องจาก นักออกแบบจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของสินค้าให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ในขณะที่เจ้าของกิจการจะเป็นผู้กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจว่าจะเน้นเจาะตลาดในกลุ่มใด ดังนั้น ทั้งนักออกแบบและเจ้าของกิจการจะต้องแปลงแนวคิดสู่การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาส ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลยุทธ์ในการนำไปสู่ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นภารกิจหลักของกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมที่ต้องยื่นมือเข้าช่วย โดยในปีนี้เราได้ร่วมกับชนาพัฒน์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักออกแบบและ พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยภายใต้ชื่อ โครงการการประยุกต์ใช้แนวโน้ม แฟชั่น (Fashion Trend) และ โครงการพัฒนานักออกแบบ (Star Fashion Search) เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาเป็นกลไกธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยโครงการทั้ง 2 นี้ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ศกนี้ รวมทั้งสิ้น 3 เดือน” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าว
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงษ์
ด้านศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กล่าวถึง ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) ในฐานะสถาบันชั้นนำด้านการเรียน การสอนในเรื่องแฟชั่น และการออกแบบรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ และพัฒนา 2 โครงการ คือโครงการการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend) และโครงการพัฒนา นักออกแบบ (Star Fashion Search) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการอุตสาหกรรม แฟชั่นของไทย โดยชนาพัฒน์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเด็นการนำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทุกด้าน โดยได้สร้างสรรค์หลักสูตรเฉพาะขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำไปต่อยอด กับธุรกิจของตนเอง
นอกจากนี้ ยังได้เชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น ทั้งระดับประเทศ และระดับโลกหมุนเวียนมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองสู่ความสำเร็จอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันในแต่ละ โครงการนั้นมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศดังนี้ โครงการการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend) รวม 1,500 ราย และโครงการพัฒนานักออกแบบ (Star Fashion Search) รวม 200 ราย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินต่อไป จนถึงเดือนกันยายน ศกนี้ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รวมกว่า 2,000 ราย จากทั่วประเทศ

“ปัจจุบันนักออกแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักนำแนวโน้มแฟชั่นหรือ Fashion Trend มาประยุกต์ใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างสรรค์หลักสูตรของชนาพัฒน์ในครั้งนี้ เราจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ และเจาะลึก เกี่ยวกับแนวโน้มแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุ สี เทคโนโลยี พื้นที่ พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และที่สำคัญคือการเน้นเปิดโลกทัศน์ มุมมองด้านการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมแฟชั่นอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว” ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กล่าว

นอกจากนั้น สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง สิ้นเดือนสิงหาคม พร้อมทั้งกำหนดจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร ตลอดจนชมผลงานการออกแบบของนักศึกษา ที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลในงาน Open House วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร CIDI world ปุณณวิถี 20 ซอยสุขุมวิท 101 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ http://www.chanapatana.com หรือ โทร 02-741-3717-8
กำลังโหลดความคิดเห็น...