xs
xsm
sm
md
lg

ชม ช็อป แชร์ ชิม เปลี่ยนชีวิต : มหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

จ.นครปฐม ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2 ปลุกครอบครัวคนเมือง - คนรุ่นใหม่ ให้ตื่นรู้ และเท่าทันพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในผักผลไม้ เปิดห้องเรียนธรรมชาติ ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ทุกมิติ พร้อมจุดประกายความคิดให้ผู้ที่เข้า “ชม - ช็อป - แชร์- ชิม” ในมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ณ สวนสามพราน ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม นี้

ด้วยตระหนักถึงปัญหาสุขภาพคนไทย และห่วงใยเกษตรกร จังหวัดนครปฐม และมูลนิธิสังคมสุขใจ ภายใต้โครงการ สามพรานโมเดล ซึ่งดำเนินการมากว่า 5 ปี จึงปลุกระดมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม วันสังคมสุขใจ ภายใต้แนวคิด “ปลุก จุด บุก” เพื่อส่งมอบสุขภาพดีให้ครอบครัวคนไทย สร้างสังคมเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืน พร้อมเปิดห้องเรียนธรรมชาติ ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ทุกมิติ

นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขาธิการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานวันสังคมสุขใจ เผยว่า สำหรับงานมหกรรม วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 มูลนิธิสังคมสุขใจ ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้ง มหาวิทยาลัย โรงเรียน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

“นอกจากจะคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก คือมอบสุขภาพดีให้ครอบครัวคนไทย สร้างสังคมเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืนแล้ว งานมหกรรมครั้งนี้ยังประดมพลังจากทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล ให้ยังคงมีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป

“โดยในวันงานจะมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เกือบ 100 แห่ง มาร่วมกันจัดงานอย่างคึกคัก รวมถึงภาควิชาการ ภาคชุมชน และภาคการศึกษา ซึ่งจะมี 10 โรงเรียนในเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมและนำผลผลิต พืช ผักต่างๆ มาขายกันในงานตลาดนัดอินทรีย์ฝีมือหนูปลูกเอง เพื่อต้องการปลุกครอบครัวคนเมือง - คนรุ่นใหม่ ให้ตื่นรู้ เท่าทันพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในพืชผักผลไม้

“เราจึงเปิดห้องเรียนธรรมชาติภายในงาน ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ตลอด 5 ปี ของการดำเนินโครงการ ในทุกมิติ ทั้งในรูปฐานปฏิบัติการ คลินิกเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ความรู้ และตอบข้อสงสัยสำหรับคนที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงมีมุมเวิร์กช็อป DIY ปลูกง่ายนิดเดียว สำหรับกลุ่มครอบครัวที่ต้องการปลูกผักกินเองแต่ไม่มีพื้นที่ หรือมีพื้นที่น้อย พร้อมจัดสอนการเพาะต้นอ่อนให้แข็งแรง การทำปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ และทำสมุนไพรไล่แมลงเป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมเน้นให้คนที่มาร่วมงานสามารถเรียนรู้ลงมือทำ และนำกลับไปใช้ได้จริง

“ผมเชื่อว่าผู้ที่ต้องการค้นหาแรงบันดาลใจ และต้องการเรียนรู้จากคนต้นทางเกษตรอินทรีย์ มหกรรมครั้งนี้จะทำให้พวกเขาสมหวัง เพราะมีทั้งเจ้าของธุรกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน และ เกษตรกรตัวจริงเสียงจริง ที่ผ่านประสบการณ์ และประสบความสำเร็จทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาร่วมวงเสวนาแชร์ประสบการณ์ชีวิต มากมาย อาทิ คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล ผู้อำนวยการกลุ่มกรีนเนท คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด ผู้ผลิตนมวัวออร์แกนิก รายเดียวในประเทศไทย คุณนคร ลิมปคุปตถาวร ฉายา เจ้าชายผัก เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์

“รวมถึงสามารถฟังความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ผ่านเวทีเสวนาหัวข้อต่างๆ อาทิ หัวข้อ “5 ปี การขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล”, หัวข้อ “ระบบการรับรองแบบมีส่วนรวม (PGS)” และหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เปลี่ยนชีวิต” นอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ทั้งนี้ใน วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม เวลา10.30 น. ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วยครับ”

ไม่เพียงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต ให้ใกล้กันมากขึ้น เท่านั้น มหกรรม วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 ปีนี้ ได้เปิดแนวคิดใหม่ คือ From Farm to Firm ซึ่งเป็นการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์บนสื่อออนไลน์ เพื่อเชื่อมสังคมอย่างยั่งยืนผ่านโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์ และ Farm to Function คือการเชื่อมตรงระหว่างเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ MICE (Meeting Incentive Travel Convention Exhibitions) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับเกษตรกรในอนาคต โดยได้เชิญองค์กรธุรกิจต่างๆทั้งผู้ประกอบการโรงแรม ศูนย์ประชุมในกรุงเทพ มาพบปะเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การเชื่อมตรงจาก Farm ของเกษตรกรสู่ห้องครัวของโรงแรมรวมถึงศูนย์ประชุมต่างๆ

“ผมมั่นใจว่างานวันสังคมสุขใจครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มครอบครัวรวมถึงคนเมืองรุ่นใหม่ ที่อยากปลูกผักกินเองแต่ไม่มีพื้นที่ เกษตรกรที่อยากทำเกษตรอินทรีย์แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน หรือหน่วยงานภาครัฐที่อยากมาดูการขับเคลื่อนหรือจะมาเชื่อมกับโครงการ แม้กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ที่ต้องการใช้วัตถุดิบอินทรีย์ในการทำอาหาร ก็สามารถมาหาคู่ค้าได้ในงานนี้ เรียกได้ว่าเป็นการจัดงานเดียวที่ครบวงจร” นายอรุษ กล่าว

งานมหกรรมวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 เปิดให้ผู้ร่วมงานได้ ชม - ช็อป - แชร์- ชิม ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ ที่สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แถมมีให้ลุ้นรางวัลพิเศษรถ Vespa รุ่น primavera125 3vie 1 คัน มูลค่าเกือบแสนบาท

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด 081-854-0880 หรือ คลิ๊กดูข้อมูลได้ที่ www.sampranmodel.com หรือ /www.facebook.com/SampranRiverside.Thailand

กำลังโหลดความคิดเห็น...