xs
xsm
sm
md
lg

สสส.ผนึกกำลังมูลนิธิธรรมดี ปลุกเด็กไทยเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ “Gen A”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สสส.ผนึกกำลังมูลนิธิธรรมดี ปลุกเด็กไทยเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ “Gen A” ปั้น 28 โครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ และทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 ปี 4 ภายใต้แนวคิด Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการ Active Citizen เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะและศักยภาพของตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม โดยหวังให้เป็นเวทีปลุกพลังเยาวชนคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับจุดประกายให้ทุกคนเกิดความกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ และต่อยอดพัฒนาเป็นเครือข่ายอาสาทำดีสู่วงกว้าง

รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ โดยมีพันธมิตรร่วมงานกว่า 15 องค์กร สถาบันการศึกษากว่า 55 สถาบัน และมีเยาวชนเข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการกว่า 5,000 คน ซึ่งมีโครงการอยู่ทั่วประเทศ และเป็นโครงการที่หลากหลายทั้งการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ การร่วมสร้างชุมชนด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ เป็นต้น

ด้าน นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนในโครงการกว่า 200 คนลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีด้านงานจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ รวม 33 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันโครงการเหล่านี้ยังได้ดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับปีนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการจิตอาสาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้โครงการ Gen A มุ่งหวังที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีหัวใจอาสา (Active Heart) ใฝ่เรียนรู้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง (Active Mind) และกล้าคิดกล้าลงมือทำเพื่อประโยชน์ของสังคม (Active Citizen) พร้อมจะเป็นพลังสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมสืบไป สำหรับในปีนี้มีเยาวชนจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกรวม 28 โครงการ อาทิ โครงการ สร้างฝัน…สู่ความสำเร็จ เยาวชนกลุ่มนักเต้น บี-บอย หัวใจอาสา จากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โครงการ รวมพลังคนพิการ หัวใจจิตอาสา สร้างความสุข สู่สังคมไทย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยทั้ง 28 ทีม ต้องลงพื้นที่จริงอีกเป็นเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือน ก.ค.- ต.ค. เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่เป็นการช่วยสร้างมิติใหม่แห่งการส่งต่อความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และจะตัดสินสุดยอดโครงการจิตอาสาต้นแบบประจำปี 2558 ในเดือนต.ค.นี้ โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนในการทำโครงการรวมกว่า 200,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไป

นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด กล่าวว่า พลังจิตอาสาของเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ทางบริษัทจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะสามารถสร้างค่านิยม เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการก่อการดีนี้ได้ ทาง www.facebook.com/dodclub และสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Active Citizen ได้ที่ www.facebook.com/ThailandActiveCitizen

กำลังโหลดความคิดเห็น