xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน! กรมชลปิดข่าวไทยกําลังขาดน้ำรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง กรมชลปิดข่าว ไม่แจ้งเตือนประชาชนเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการแชร์ข้อความว่า กรมชลประทานปิดข่าว ประเทศไทยกําลังเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำรุนแรงมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ น้ำในเขื่อนแห้งขอด ไม่พอใช้ ทำให้การปลูกข้าวต้องหยุดชะงัก ทางกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงว่ามีข้อมูลจริงเพียงบางส่วน เนื่องจากในฤดูฝนปี 2563 เกิดภาวะที่เขื่อนต่าง ๆ มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยจริง แต่ทางกรมชลประทานไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

มีการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขื่อน และการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถป้องกัน และบรรเทาผลกระทบให้กับเกษตรกรรวมถึงผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน

สำหรับในฤดูฝนปี 2563 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาวะที่เขื่อนต่าง ๆ มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยจะเน้นส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ด้านการเกษตรจะใช้ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำ และลำน้ำสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่เกษตรกรมีการทำนาปีไปแล้ว จะบริหารจัดการน้ำท่าในแม่น้ำ และลำคลองธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ด้วยการทดน้ำ/อัดน้ำ หรือสูบน้ำช่วยเหลือ

ส่วนกรณีที่เกษตรกรยังไม่ได้ทำนาปี ขอความร่วมมือให้เริ่มทำนาปีในช่วงหลังกลางเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีฝนตกชุก และมีปริมาณน้ำเพียงพอในพื้นที่จึงค่อยทำการเพาะปลูก โดยกรมชลประทาน จะเน้นเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสํารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าอย่างไม่ขาดแคลน

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rid.go.th หรือโทร 1460


กำลังโหลดความคิดเห็น...