xs
xsm
sm
md
lg

รู้จัก "เจนนี่" รู้จัก "เจอเนสส์"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อัญรินทร์ ลิ้มสมบัติอนันต์ (เจนนี่) เกิดในจังหวัดสมุทรสงคราม จบการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์จุลชีวะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท MBA (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ปัจจุบันทำธุรกิจน้ำดื่ม รายละเอียด...


"กลยุทธ์ 3 สร้าง" ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ช่วยประชาชนก้าวข้ามเส้นความยากจนได้ 33%
"กลยุทธ์ 3 สร้าง" ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ช่วยประชาชนก้าวข้ามเส้นความยากจนได้ 33%
แบงก์ออมสิน เผย ผลใช้กลยุทธ์ 3 สร้าง สร้างอาชีพ สร้างความรู้/สร้างตลาด สร้างรายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน” นำร่องในกลุ่มพื้นที่ 8 จังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ช่วยประชาชนสามารถข้ามเส้นความยากจน โดยมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี คิดเป็น 33% และหลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี คิดเป็น 1% เตรียมตั้งศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก 17 ศูนย์ ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ หวัง รองรับปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนทั่วประเทศต่อไป คาด ในปี 63 จะขยายเพิ่มเป็น 100 ศูนย์ทั่วประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...