xs
xsm
sm
md
lg

“จุติ” เตรียมพร้อม “สังคมผู้สูงอายุ” กว่า 12 ล้านคนปีหน้า พัฒนาบุคลากร-ผนึกความร่วมมือพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ และต้นแบบการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการพัฒนาหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การดูแลทารกและเด็กก่อนวัยเรียน ผู้บริบาลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเด็กและทารก ชุดวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก (ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตต่อปริญญาตรี (นานาชาติ) ชุดวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตต่อปริญญาตรี (นานาชาติ) เป็นต้น

นายจุติ กล่าวอีกว่า ปีหน้านั้นจะเป็นสังคมสูงวัย คนไทยอายุยืน ซึ่งกระทรวง พม. จะมีการเตรียมบุคลากร ความพร้อมซึ่งได้มาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นแห่งแรก เพื่อที่จะให้มีการอบรมบุคลากร สร้างความพร้อมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลจะต้องดูแลในปีหน้า โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุมากถึง 12 ล้านคน ซึ่งยังมีความขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อยู่
“เราต้องไม่ละเลยผู้สูงอายุ ซึ่งนับวันก็จะมีจำนวนมากขึ้น และเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ ฉะนั้นก็จะต้องรักษาพัฒนาไว้แล้วก็ให้ท่านแข็งแรง การที่ทำงานเชิงรุก เชิงป้องกันเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพนั้นจะถูกกว่าถึง 20 เท่า ถ้าปล่อยให้ผู้สูงอายุนั้นป่วยจนถึงขั้นวิกฤต ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลที่อยากให้ทุกส่วนงาน มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในกระทรวงศึกษา และกระทรวง พม. ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย” นายจุติ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น