xs
xsm
sm
md
lg

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมอบรางวัล ”ธนบุรี ศรีนพมาศ” ประจำปี 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ปีพุทธศักราช 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย จนเป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรที่จะได้รับรางวัลได้รางวัลเชิดชูเกียรติ “ธนบุรีศรีนพมาศ” ประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยนายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี) และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เข้ารับรางวัลในปีนี้ด้วย โดยมีผลงาน ในการเป็นกรรมการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชากาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติทรงเจริญพระชนมมายุ 84 พรรษา และประสานดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการสมโภช พุทธชยันตี กิจกรรมทางศาสนาอันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสองราชอาณาจักร ไทยและภูฏาน (สำนักนายกรัฐมนตรี) ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการอาสารักษาดินแดน ในการลงพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านสื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร ยังเป็นประธานจัดงานแข่งขัน "มหกรรมมวยไทย เทิดไทองคร์ราชา" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ และเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สจว.มินิมาราธอน" ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เดือนตุลาคม 2560 และเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนโครงการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...