xs
xsm
sm
md
lg

หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด" : หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ สมบัติชาติ และมรดกทางภูมิปัญญาอันหาค่ามิได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานเสวนา "พลิกพับบุด" : หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ สมบัติชาติ และมรดกทางภูมิปัญญาอันหาค่ามิได้ ใน วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน (CDS) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หลังจากเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเถระชั้นผู้ใหญ่ประกอบด้วย พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี พระครูพรหมเขตคุณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก พระครูเหมเจติยาภิบาล และคณะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นคัมภีร์ภูมิปัญหาท้องถิ่นโบราณที่สำคัญซึ่งหาไม่ได้อีกแล้ว

นอกจากจะเป็นสิ่งของล้ำค่าของชาติที่สำคัญแล้ว ยังเป็นหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราชและเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อยู่ ซึ่งในตอนนี้ มีผู้นำหนังสือบุดมาส่งมอบคืน ทั้งที่นครศรีธรรมราช และที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ ซึ่งเป็นอีกสถานที่นึงที่เป็นศูนย์รับคือหนังสือบุด เพื่อนำไปส่งคืนและเก็บรักษาไว้ให้กับคนรุ่นต่อไป

โดยมีผู้ร่วมเสวนาศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม สำนักเมืองโบราณ นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยาชาวไทย เจ้าของ"รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

อ.ภูธร ภูมะธน นักประวัติศาสตร์ชาวนครศรีธรรมราชโดยกำเนิด ผู้มีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อน
แวดวงการศึกษาเอกสารโบราณ และงานจดหมายเหตุในประเทศไทย อ.ภูธร เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาแรก ๆ ของการดำเนินงานศูนย์ขอรับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยเมืองนคร ได้มอบคำแนะนำและแนวทางการดำเนินการที่เป็นประโยชน์มากมาย

อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง จิตรกรรมในหนังสือบุด : ภาพสะท้อนความคิด สังคม และภูมิปัญญาช่่าง ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ โดยได้มีโอกาสเข้าไปทำการศึกษาหนังสือบุดที่เก็บรักษาอยู่ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจำนวนมาก ก่อนเกิดเหตุโจรกรรม ทำให้มีความคุ้นเคย มีฐานข้อมูลภาพถ่ายของหนังสือบุดภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมบางส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตามหนังสือบุดที่สูญหายกลับคืน

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) เป็นผู้ประสานงานในการช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมกับคณะพระเถระและกลุ่มนักวิชาการอิสระ หลังจากทราบว่ามีคนร้ายได้โจรกรรมหนังสือบุดสมุดข่อยจากศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไปขายในตลาดมืดโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยคณะสงฆ์และนักวิชาการและประชาชนจะดำเนินการขอบิณฑบาตคืนหนังสือบุด สมุดข่อยโบราณของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะไม่มีการสืบสวนเอาผิดใดๆ กับผู้ที่มีเจตนาดีในการนำมาคืนให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป

นายสุรเชษฐ์ แก้วสกุล นักวิชาการอิสระผู้มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช เป็นคณะทำงานของศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดไทยเมืองนคร ที่ช่วยรวบรวมเบาะแสการสูญหายของหนังสือบุดในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบการประกาศขายตำราสีมากถา ซึ่งพบเพียงไม่กี่เล่มในภาคใต้

สามารถรับชม Live งานเสวนา "พลิกพับบุด" : หนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ สมบัติชาติ และมรดกทางภูมิปัญญาอันหาค่ามิได้ ได้ทาง fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / www.bia.or.th โทร ๐๙๔ ๘๙๔ ๔๕๕๔
กำลังโหลดความคิดเห็น...