xs
xsm
sm
md
lg

ล้ออายุพุทธทาส (ออนไลน์) ๑๑๔ ปีชาตกาล จากวัดร้างตระพังจิกถึงยุคโควิด-19 ๒๖ - ๒๗ พ.ค.นี้ Live ทางเพจ หอจดหมายเหตุพุทธทาส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากท่านพุทธทาสยังอยู่ จะมีอายุ ๑๑๔ ปี ในการจัดงานบุญล้ออายุครั้งแรก ท่านอาจารย์พุทธทาสปรารภว่า

วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับอาตมาโดยเหตุที่ว่าเป็นวันที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เวลาเช้า เป็นเวลาที่เกิดมาในโลกนี้ วันนี้เป็นวันคล้ายวันนั้น และเวลานี้ก็เป็นเวลาที่คล้ายเวลานั้น จึงถือว่าเป็นเวลาพิเศษ ควรจะระลึกนึกถึงเป็นพิเศษ เหมือนที่คนโดยมากเขาทำบุญอายุกันเนื่องในวันเช่นวันนี้ และเรียกว่าเป็นวันทำบุญอายุ...

ทีนี้ข้อต่อไปที่จะต้องวิสัชนา ก็คือข้อที่ว่าในการทำบุญอายุนี้มีลักษณะอย่างไรหรือมีความมุ่งหมายอย่างไร ที่แล้ว ๆ มาหรือที่เห็น ๆ กันอยู่ก็มีการทำบุญต่ออายุกันเป็นส่วนใหญ่ หรือเกิดเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเพื่อต่ออายุ แต่สำหรับในวันนี้อาตมามีความมุ่งหมายเป็นอย่างอื่น คือแทนที่จะทำบุญต่ออายุ ก็อยากจะทำบุญล้อเลียนอายุ หรือทำบุญล้ออายุ

ความคิดจึงเกิดขึ้นไปในทางที่จะล้อเลียนอายุเล่นสนุก ๆ ดีกว่าที่จะไปหล่อเลี้ยงมันหรือปรนนิบัติบำรุงบำเรอ ปรนเปรอมันให้ยืดยาวออกไป

การจัดงานในลักษณะที่เคยหลงอายุ รักอายุ ฉลองอายุ อะไรต่างๆ นี้ ควรจะเปลี่ยนเป็น ล้ออายุ เลิกอายุ แล้วก็ "เหนืออายุ" นั่นแหละคือความหมายที่เป็นการเหนือกิเลส...ทำให้เป็นตัวอย่างที่คนข้างหลังจะถือเอาเป็นตัวอย่างได้ ให้เป็นการทำลายกิเลส คือ ความเห็นแก่ตัว

วิธีการทำบุญล้ออายุ คือ
๑.ให้มีการอดอาหารทั้งวัน เพื่อพิสูจน์ว่า การอดอาหารวันเดียวนั้นไม่ตาย เหมือนทารกที่เพิ่งเกิด ยังกินอะไร ไม่เป็นก็อยู่ได้เหมือนกัน
๒. ตลอดทั้งวันจะมีการฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อ ประหารอาสวกิเลส คือ กิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดาน ไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ

งานวันล้ออายุจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ เมื่อท่านอาจารย์พุทธทาสอายุครบ ๖๐ ปีและจัดต่อเนื่องกันมา แม้เมื่อท่านละสังขารไปแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมนี้สืบมาทุกปี

และแม้ร่างกายของท่านจะไม่อยู่ แต่คำสอน ข้อธรรม ปณิธาน และสิ่งที่ท่านได้ฝากไว้ ในทุกยุคสมัย นั่นก็เป็นการย้ำเตือนให้เราระลึกได้ว่า “พุทธทาส จักไม่ตาย” ตามนั้นจริงๆ

กำหนดการวันล้ออายุ #๑๑๔ปีพุทธทาส ๒๖ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ Live ทางเพจ หอจดหมายเหตุพุทธทาส

วันอังคาร ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. “ตามรอยพุทธทาส : จากวัดร้างตระพังจิกถึงยุคโควิด-19” ร่วมเสวนา โดย เมตตา พานิช, นภดล ศรีภัทรา และ บัญชา พงษ์พานิช ณ ลานม้าหิน หน้ากุฏิท่านอาจารย์พุทธทาส สวนโมกขพลาราม

วันพุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๐๔.๓๐ น.ทำวัตรเช้าแบบสวนโมกขพลาราม

๐๕.๓๐ น.ปรารภธรรมวันล้ออายุ โดย พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม

๐๙.๐๐ น.ธรรมบรรยายล้ออายุ ปี ๒๕๒๓ ชุด ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน(กัณฑ์เช้า) เรื่อง ไขข้อข้องใจ...ทำไมจึงแตกต่าง (๓ ชม.)

๑๓.๔๕ น.สวนโมกข์เสวนา “คนทุกคนในโลก คือคนๆ เดียวกัน : กับวิกฤตยุคโควิด-19” โดย พระไพศาล วิสาโล , สุทธิชัย หยุ่น , นพ.บัญชา พงษ์พานิช

๑๕.๐๐ น.ธรรมบรรยายล้ออายุ ปี ๒๕๒๓ ชุด ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน (กัณฑ์บ่าย) เรื่อง สาดโคลน...สงครามความคิด (๓ ชม.)

๑๘.๓๐ น.ทำวัตรเย็นแบบสวนโมกขพลาราม ปรารภธรรมเป็นอาจารยบูชาพุทธทาส (เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

๑๙.๐๐ น. พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธัมโม) สวนโมกข์อีสาน

๑๙.๓๐ น.อาจารย์สันติกโร (สวนโมกข์สหรัฐอเมริกา kevalaretreat)

๒๐.๐๐ น.พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)
๒๐.๓๐ น.พระมานพ มานิโต (สวนโมกขพลาราม)

๒๑.๐๐ น ธรรมบรรยายล้ออายุ ปี ๒๕๒๓ ชุด ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน (กัณฑ์ค่ำ) เรื่อง ธรรมะแท้...แก้ทุกข์ได้ (๒.๓๐ ชม.)


กำลังโหลดความคิดเห็น...