xs
xsm
sm
md
lg

"รักษ์พงษ์" ขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้ ลดรายจ่าย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. เป็นประธานในพิธีแลกเปลี่ยนสินค้า ในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ระหว่างตัวแทนกองทุนหมู่บ้านหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชุมพร ที่นำอาหารทะเล อาทิ กะปิ ปลาทูเค็ม และปลาหมึกตากแห้ง มาแลกเปลี่ยน กับข้าวสาร จำนวน 1,300 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม ที่ได้จากการจัดซื้อ โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็น สักขีพยาน โดยการแลกเปลี่ยนอาหาร มีการตกลงประเมินราคากันด้วยความสมัครใจ ซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนโดยตรง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน

ทั้งนี้ นายรักษ์พงษ์ ระบุว่า โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ กทบ. ที่ต้องการเน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยผ่านวิธีการแลกเปลี่ยนหรือติดต่อซื้อขาย แบบพึ่งพากันเอง โดยมองถึงความเดือดร้อนเป็นหลัก ไม่ได้มองที่กำไรหรือขาดทุน ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ด้านนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี แสดงความขอบคุณที่ สทบ.ได้เลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมดีๆในการแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดหนองคายและร่วมด้วยจังหวัดชุมพร ซึ่งมองว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนต้องช่วยกัน และหวังว่ากองทุนหมู่บ้านในทุกแห่งของจังหวัดเพชรบุรีจะได้มีโอกาสดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นอีกในโอกาสต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...