xs
xsm
sm
md
lg

"จันทบุรี" ชวนเยี่ยม “มหานครอัญมณี” เที่ยวงานใหญ่ “Chanthaburi Gems and Jewelry Fair 2018”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จัดงานแถลงข่าวก่อนเปิด “นครอัญมณี” ในงาน “จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ศาลากระต่าย) ชั้น 2 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกกับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี

โดยความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับอัญมณีและเครื่องประดับที่สวยงามเลอค่า รังสรรค์จากภูมิปัญญาช่างฝีมือชาวจันท์ การันตีคุณภาพโดยจังหวัดจันทบุรี มาร่วมจัดแสดงโดย ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรีโดยตรง พร้อมพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดประกวดเจียระไนและประกวดออกแบบเครื่องประดับ การแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีและเครื่องประดับ นิทรรศการอัญมณีและเครื่องประดับ การแสดงจากศิลปินนักร้อง รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมออกใบรับรองคุณภาพสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ภายใต้โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy with confidence (BWC) และรถเชื่อมโยงไปยังเส้นทางสายอัญมณีที่เป็นเสน่ห์ของนครอัญมณี

“ด๊อกเตอร์กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์” รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย “นางสาวนิพัทธา จันย่อง” พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จัดงานแถลงข่าว ณ พิพิธภัณฑ์ บ้านจิม ทอมสันป์ กรุงเทพฯ ด้วยบรรยากาศความลงตัวแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย รายล้อมด้วยความงดงามของอัญมณีและเครื่องประดับอันทรงคุณค่า คลอเคล้าด้วยเสียงเพลงไพเราะ

โดยมี นายภูเก็ต คุณประภากร ที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี, นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT, รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว เผยรายละเอียดการจัดงานอย่างพร้อมเพรียง ทั้งยังจัดการแสดง mini แฟชั่นโชว์ The Pride Of Thailand นำโดย “ฐิสา-วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร” นางเอกแสนสวย, “แพร-พัชรพิมล ยังประภากร” เซเลปชื่อดัง “ฝน-นันทกา วรวนิชชานันท์” 3 สาว 3 สไตล์ สวมเครื่องประดับอันทรงคุณค่า , “ศุ บุญเลี้ยง” ศิลปิน นักคิด นักเขียน “อนุชิต นันทขว้าง” ศิลปินและครูสอนร้องเพลงอันดับต้นของเมืองไทย ให้เกียรติมาร่วมงาน

ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในการแถลงข่าว เปิดเผยว่า “จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดจัดงาน “จันทบุรี เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2018” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับขนานนามว่า “นครแห่งอัญมณี” ให้เกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีให้สามารถขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นผู้นำด้านอัญมณีของไทย และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกภายในปี 2564

จังหวัดจันทบุรีจึงได้ให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีนั้น มีความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่จะสามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไปยังระดับโลกได้ ไม่ว่าจะเป็น พลอยเมืองจันท์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ผนวกกับมีช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญและมีการสั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งต่อมารุ่นสู่รุ่น ทั้งด้านการเจียระไน การเผาพลอย และการขึ้นตัวเรือนที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชาวจันท์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักในฐานะ “นครแห่งอัญมณี” ให้เกิดการรับรู้ทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติว่า จันทบุรีไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของผลไม้ แต่ยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย”

นางสาวนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจัดงานในครั้งนี้ กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ได้ดำเนินการจัดเตรียมงานแล้วเสร็จแล้วเกือบ 100% ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรี จำนวน 80 ราย เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน และดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้และดึงดูดให้มาเยี่ยมชมงานมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประกวดเจียระไนและประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ โดย ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดประกวดครั้งนี้ด้วย และภายในงานยังมีบริการคลินิกตรวจพลอยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อโดยประสานสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหารชน) หรือ GIT จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอัญมณีพร้อมเครื่องมือตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสากลมาให้บริการตลอดงาน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การเชื่อมโยงเส้นทางสายอัญมณีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี 3 จุดหลักๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ตลาดพลอยจันทบุรี, เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งได้มีการจัดรถบริการฟรีตลอดงาน

นอกจากนี้ยังได้เชิญกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศกัมพูชาที่มีชายแดนติดกับจังหวัดจันทบุรี มาร่วมงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไปยังต่างประเทศ รวมถึงเชิญกลุ่มผู้มีชื่อเสียงในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ และผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจากจังหวัดอื่นเข้าเยี่ยมชมงานอีกด้วย ซึ่งคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการที่จะส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีให้มีการเติบโต สามารถขยายช่องทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้น และก้าวสู่ระดับโลกอย่างมีศักยภาพ”

"Chanthaburi Gems & Jewelry Fair 2018" จะจัดขึ้นวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้น 2 (หอประชุมกระต่าย) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage : Chanthaburi Gems & Jewelry Fair 2018
กำลังโหลดความคิดเห็น...