xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวสารบ้านเรา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายกฯสั่งจัดระเบียบเยี่ยมชมวัดพระแก้ว จัดพิ้นที่ให้คนไทยทำกิจกรรมทางศาสนา
พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยกล่าวถึงเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยต่อกรณีที่มีการจัดการเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์เหรียญ และทัวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการดำเนินการจับกุมและยึดรถทัวร์ว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือไม่ จึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปพิจารณาวางแผนในการดำเนินการต่อไป โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ เช่น กรณีทัวร์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่า มีไกด์บางคนกีดกันคนไทยไม่ให้เข้าไปไหว้พระหรือทำกิจกรรมทางศาสนา

ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปหารือ เพื่อหาแนวทางในการจัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ให้ส่งผลกระทบทั้งต่อประชาชนที่ทำกิจกรรมทางศาสนาและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยอาจจะมีการจัดพื้นที่แยกสำหรับคนไทยที่จะเข้าไปทำกิจกรรมทางศาสนา และพื้นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายภาพในบริเวณวัด เป็นต้น

กรมศิลป์ฯเปิดใช้เทคโนโลยีสามมิติ นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดให้บริการ PNK Guide Application และระบบนำชมแบบ Augmented Reality Code (AR-Code) แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ และท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จ.เพชรบุรี

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดก ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โดยมีการจัดทำ Mobile Application เพื่อรับชมข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ PNK Guide Application เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ด้วย AR-Code ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสามมิติในการนำเสนอภาพสถานที่ และโบราณสถาณในกลุ่มอาคารทั้ง 14 หลัง ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี และสามารถเข้าถึงข้อมูลโบราณวัตถุในรูปแบบ 360 องศา

โดยผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อในระบบได้ตามความต้องการ เป็นระบบที่เชื่อมโยงสถานที่เข้ากับ GPS ผู้ใช้สามารถใช้การระบุตำแหน่ง และการนำทางของระบบ เข้าสู่แหล่งที่ต้องการเข้าชมตามเส้นทางที่กำหนดไว้ นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รองรับ 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วัดชลประทานฯ เตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อปัญญา “แม่ทัพธรรม แม่ทัพโลก”

หลังการเก็บสรีรสังขาร พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มานาน 9 ปี พระปัญญานันทมุนี(สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ เปิดเผยว่า ทางวัดได้ขอพระราชทานเพลิงศพแล้ว คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โดยจะมีการจัดพิธีตามโบราณราชประเพณี สร้างเมรุลอยกลางลานวัด โดยจะให้ผู้เข้าร่วมพิธีส่งสักการะด้วยใจ ไม่ต้องขึ้นไปวางดอกไม้จันทน์

ทั้งนี้ ทางวัดได้เริ่มจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “แม่ทัพธรรม แม่ทัพโลก” เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณภาพ ครบ 9 ปี ไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 1 ปี มีกิจกรรมทั้งสิ้น 111 กิจกรรม โดยหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ การจัดทำหนังสือ “ดอกไม้ใจ แทนดอกไม้ธรรม” ซึ่งรวบรวมคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เพื่อแจกประชาชนซึ่งมาร่วมทำบุญที่วัด

ขณะนี้ทางวัดกำลังปรับภูมิทัศน์ภายในวัด และเตรียมก่อสร้างอาคารปัญญานันทานุสรณ์ เป็นอาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น รวมทั้งจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “มนุษย์รู้จักคำว่าผลิต มากกว่าบริโภค” และจัดแสดงอัตชีวประวัติและผลงานของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ โดยชั้น 5 จะประดิษฐานเจดีย์จำลองพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

แพทย์แนะกินเจ อิ่มบุญ สุขภาพดีด้วย 4 ล.
นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แนะประชาชนใช้เทศกาลกินเจเป็นโอกาสเสริมสร้างสุขภาพ ใช้หลัก “ละ เลือก ล้าง ลด” เลี่ยงอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ ของทอด ลดหวาน มัน เค็ม เน้นกินผัก ผลไม้ เพื่อให้อิ่มบุญ อิ่มใจ และมีสุขภาพที่ดี

โดยเทศกาลกินเจที่จะถึงในวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะทำบุญถือศีล ด้วยการละเว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์หันมากินผัก ผลไม้ เพิ่มมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่จะต้องกินให้ถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากอาหารเจส่วนใหญ่ มักทำจากแป้ง เป็นอาหารทอด ไขมันสูง และเค็ม จะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ในการกินเจให้ยึดหลัก 4 ล. คือ 1. ละ กิเลส เลี่ยงการกินเนื้อสัตว์เทียม และหมี่กึงซึ่งทำมาจากแป้ง และปรุงรสหวานมันเค็ม 2. เลือก กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ข้าวกล้อง ธัญพืช เห็ด ถั่วต่างๆ เต้าหู้ ป้องกันการขาดโปรตีน และเพิ่มผัก ผลไม้ให้หลากชนิด หลากสี 3. ล้าง ผักผลไม้ให้สะอาดก่อนปรุง ก่อนรับประทานโดยล้างผ่านน้ำไหล 2 นาที ตามด้วยการแช่ในสารละลายเช่นเกลือ น้ำส้มสายชู ผงฟู ประมาณ 15 นาที 4. ลด อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ของทอด อาหารประเภทผัดน้ำมัน รสจัด

ส่วนการเลือกซื้ออาหารเจที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ขอให้สังเกตฉลาก จะต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย และแสดงชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้นำเข้า ส่วนประกอบอาหาร น้ำหนักสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ส่วนอาหารปรุงเสร็จ ขอให้ซื้อจากร้านและแผงลอยที่มีป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ผู้ปรุง ผู้ให้บริการแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม และไม่ใช้มือหยิบอาหาร

ไทยเตรียมเสนอมรดกภูมิปัญญาโขน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สหประชาชาติ หรือยูเนสโก อย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำเอกสารแบบฟอร์มและสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก เพื่อนำเสนอรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ให้ยูเนสโกพิจารณาในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งยูเนสโกจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนที่จะประกาศผลให้ทราบต่อไป

สำหรับมรดกภูมิปัญญาของไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนกว่า 300 รายการ โดยจะคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาโขน เสนอต่อยูเนสโกเป็นรายการแรก ซึ่งจัดทำโครงการและข้อมูลไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งในฐานะนาฏศิลป์ที่สำคัญของชาติเกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ และประณีตศิลป์ของไทย อาทิ หัวโขน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และการจัดสร้างฉาก

ทั้งนี้ การนำเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโก จะนำเสนอได้เพียงปีละ 1 รายการเท่านั้น

สธ.เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”
กระทรวงสาธารณสุข แถลงเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” หวังให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อ

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการต้านโรค NCDs ว่า ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีภาวะโรคที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก จากรายงาน พ.ศ. 2552 พบว่า กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 314, 340 ราย หรือร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ดำเนินโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว ว่ามีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้มีการนำร่องใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า อย.และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การใช้สัญลักษณ์โภชนาการกับกลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ เช่น กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) กลุ่มผลิตภัณฑ์นม (น้ำนมสด น้ำนม นมผง นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว และชนิดพร้อมดื่ม) และกลุ่มเครื่องดื่มที่ขยายขอบข่าย (เครื่องดื่มช็อกโกแลต โกโก้ และมอลต์สกัด ชาปรุงสำเร็จ และกาแฟปรุงสำเร็จ) เพื่อขยายขอบข่ายกลุ่มอาหารในวงกว้างต่อไป

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 190 ตุลาคม 2559 โดย กองบรรณาธิการ)
กำลังโหลดความคิดเห็น...