xs
xsm
sm
md
lg

มุมรักษ์สุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ตรวจสุขภาพฟรี “วันพ่อ”
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามวันและเวลาดังนี้

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เขตสายไหม กทม. ขอเชิญตรวจสุขภาพทั่วไป อาทิ ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ตรวจการได้ยินในผู้สูงอายุ ตรวจวัดมวลกระดูก เอ็กซ์เรย์ปอด กิจกรรมยืดเหยียดเพื่อลดการใช้ยา ฝังเข็ม รวมทั้งทำฟันฟรี และรับบริจาคโลหิต วันที่ 3-4 ธ.ค. เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารคุ้มเกล้าฯ ชั้น 3 สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2534-7000, 0-2534-7310

รพ.เสรีรักษ์ เขตมีนบุรี กทม. ตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ปริมาณไขมันในเลือด การทำงานของไต และฟังบรรยาย หัวข้อ “ผู้สูงวัย อยู่อย่างไรให้มีความสุข” โดย นพ.มานิตย์ ศิริกังวาลกุล วันที่ 4 ธ.ค. เวลา 07.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2918-9888

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บจก.บ้านบึงเวชกิจ เขตวังทองหลาง กทม. ตรวจสุขภาพทั่วไป อาทิ วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด เจาะเลือดหามะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจการได้ยิน ตรวจคัดกรองโรคหู ตรวจมะเร็งเต้านม ฝังเข็ม ปรึกษาเรื่องวัยทอง รวมทั้งทำฟันฟรี วันที่ 5 ธ.ค. เวลา 08.00 น. ณ อาคารราชเวชชาคาร ชั้น 3
และขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย วันที่ 25 ธ.ค. เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-11 อาคารราชเวชชาคาร สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2308-7600,0-2105-0345

เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซ่าและเซ็นทรัลเฟสติวัล ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาพระราม 9, รามอินทรา, พัทยาบีช, เซ็นเตอร์พัทยา, พิษณุโลก, เฟสติวัลเชียงใหม่ และสมุย) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพ่อ “พ่อสุขกาย ลูกสุขใจ” วันที่ 5 ธ.ค. สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2635-1111

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กทม. ขอเชิญชายอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วม “โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ” เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ฟังการบรรยาย เรื่อง “มะเร็งต่อมลูกหมาก” โดย อ.นพ.กมล ภานุมาตรัศมี และตรวจสุขภาพต่อมลูกหมาก วันที่ 5 ธ.ค. เวลา 08.00-12.30 น. ณ ตึก ภปร. ชั้น 18 และ ภปร ชั้น 6 สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6036-0217

ควบคุมความดันโลหิตสูง ไตและหัวใจไม่เสื่อมไว
รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 12 เรื่อง “ควบคุมความดันโลหิตสูงได้ ไตและหัวใจไม่เสื่อมไว” โดย แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 20 ธ.ค. เวลา 07.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3

เวลา 07.30-08.30 น. ลงทะเบียน ตรวจวัดความดันโลหิต
เวลา 09.00-10.00 น. เรื่อง “ความดันโลหิตสูง : การดูแลรักษาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน” โดย อ.พญ.สิริสวัสดิ์ วันทอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เวลา 10.30-11.30 น. เรื่อง “ความดันโลหิตสูง อันตรายต่อหัวใจ” โดย พันเอก รศ.นพ.นครินทร์ ศันสนยุทธ คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2684-5323 (คุณชุติมา)

GERD กรดไหลย้อน อันตรายที่คุณป้องกันได้
ชมรมอายุวัฒนา รพ.นครธน เขตบางขุนเทียน กทม. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายและร่วมกิจกรรม “GERD กรดไหลย้อน อันตรายที่คุณป้องกันได้” โดย นพ.ขจรศักดิ์ มีมงคลกุลดิลก ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร วันที่ 16 ธ.ค. เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2450-9999

สังเกต ป้องกัน รู้เท่าทันมะเร็งผิวหนัง
ศูนย์องค์รวมเพื่อการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สังเกต ป้องกัน รู้เท่าทันมะเร็งผิวหนัง” โดย ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 26 ธ.ค. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.20-09.50 น. เรื่อง “สัญญาณอันตรายจากมะเร็งผิวหนังและการป้องกัน” โดย นพ.กัมพล เอี่ยมพนากิจ
เวลา 09.50-10.20 น. เรื่อง “วิทยาการก้าวหน้าในการรักษามะเร็งผิวหนังเมลาโนมาด้วยการผ่าตัด” โดย นพ.นิติ ถาวรานุรักษ์
เวลา 10.40-11.10 น. เรื่อง “วิทยาการก้าวหน้าในการรักษามะเร็งผิวหนังเมลาโนมาด้วยยา” โดย พญ.จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์
เวลา 11.10-11.40 น. “กิจกรรมสันทนาการอาสนะโยคะ (Chair Yoga)” โดย ทีมนักกายภาพบำบัด รพ.สงขลานครินทร์
สอบถามรายละเอียด โทร. 074-451-469 (คุณจักรพันธุ์)

โรคช็อกโกแลตซีสต์
ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “โรคช็อกโกแลตซีสต์” วันที่ 16 ธ.ค. เวลา 12.00-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ตึกจุฑาธุช ชั้น 8 รพ.ศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-4772, 08-3542-3237

ปัญหาทางหูมีความสำคัญกับผู้ป่วยเพดานโหว่อย่างไร
รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีสุขภาพประจำเดือนธันวาคม เวลา 10.00-12.00 น. ณ ลานเวทีสุขภาพ ชั้น 1 ดังนี้

วันที่ 14 ธ.ค. เรื่อง “ปัญหาทางหูมีความสำคัญกับผู้ป่วยเพดานโหว่อย่างไร” โดย ผศ.พญ.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่
วันที่ 23 ธ.ค. เรื่อง “ฤๅไทย จะเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้านอุบัติเหตุจราจร” โดย อ.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาคี
สอบถามรายละเอียด โทร. 074-455-000

กิจกรรมทางกาย สวยสดใสแข็งแรง
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กทม. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ขอเชิญญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการบรรยายงานสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 “กิจกรรมทางกาย สวยสดใสแข็งแรง” โดย ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล และทีม วันที่ 20 ธ.ค. เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องเรียน 810 AB และ 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามรายละเอียด โทร. 09-4832-8310, 09-4832-8319

ค่ายสุขภาพวิถีธรรม
การแพทย์วิถีธรรม ค่ายสุขภาพพึ่งตน โดยหมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน) และทีมงานจิตอาสา ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายสุขภาพแบบวิถีธรรม ดังนี้

วันที่ 6-10 ธ.ค. และวันที่ 27 ธ.ค. หลักสูตร “ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด รพ.โพธาราม (สวนป่าโพธาราม) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6977-4847 (คุณสุรีพร)
วันที่ 12-16 ธ.ค. หลักสูตร “ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” ณ สวนป่านาบุญ 5 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9401-9047, 08-1442-0474
วันที่ 18-22 ธ.ค. หลักสูตร “ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก” ณ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร สอบถามรายละเอียด โทร. 08-2347-3898 (คุณเอ), 08-9753-3051 (คุณป้าปาน)
วันที่ 20 ธ.ค. หลักสูตร “ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” เวลา 09.00-15.00 น. ณ เรือนรับอรุณ รร.รุ่งอรุณ ถ.พระราม 2 (ซ.33) กทม. สอบถามรายละเอียด โทร. 08-1830-2994 (คุณหมู), 08-1208-2211 (คุณแก้ว)
วันที่ 11-15 ของทุกเดือน หลักสูตร “ค่ายมะเร็งหรรษา” (รับเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 30 คน) และวันที่ 25-30 ของทุกเดือน หลักสูตร “ค่ายสุขภาพสุขใจ” (รับจำนวน 100 คน) ณ ศูนย์หยาดน้ำใจ กลุ่มบ้านหนองปอน้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สอบถามรายละเอียด โทร. 08-7307-9580 (คุณโมทนา), 09-3082-2717 (คุณเจริญพร)

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 180 ธันวาคม 2558)
กำลังโหลดความคิดเห็น...