xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวสารบ้านเรา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ประธานกรรมการคุรุสภา เตรียมถวายพระราชสมัญญานาม “บรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระเทพฯ
ประธานกรรมการคุรุสภา เตรียมถวายพระราชสมัญญานาม “บรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระเทพฯ
นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เตรียมขอพระราชทานพระราชานุญาต ถวายพระราชสมัญญานาม "บรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน" แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครูแห่งแผ่นดิน

อีกทั้งทรงมีคุณูปการและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ครอบคลุมงานสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทรงอุทิศพระองค์อย่างแน่วแน่ที่จะทรงเป็นครู และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาแก่ผู้พิการ เด็ก และเยาวชน ในท้องถิ่นทุรกันดารด้วย

ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวอีกว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เสนอเรื่องการถวายพระราชสมัญญานามผ่านกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว แต่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ให้ส่วนราชการเสนอแผนงานและโครงการต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพิจารณาก่อนนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

วธ.จัดทำบทเพลง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ครูเพลงศิลปินลูกทุ่ง และมูลนิธิสุนทราภรณ์ จัดทำบทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงเป็นองค์วิศิษฎ์ศิลปิน

โดยมีการจัดทำบทเพลงทั้งหมด 5 บทเพลง ได้แก่ เพลงมหาจักรีสถิตในใจประชา เพลงพระราชกุมารีศรีนาถา เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร เพลงดังสายฝน เพลงสมเด็จพระเทพฯ มิ่งขวัญไทย ซึ่งทั้ง 5 บทเพลงล้วนมีความไพเราะทั้งเนื้อร้อง ทำนองที่ประพันธ์จากศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง และศิลปิน รวมถึงการขับร้องโดยศิลปินที่มีความสามารถ เช่น ชินกร ไกรลาศ

ทั้งนี้ระทรวงวัฒนธรรมจะได้จัดส่งซีดีให้กับสถานศึกษา โดยประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเพลงได้ฟรี ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th

ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์เทคนิคพิเศษ ฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผจก.ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดเผยว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว โดยภาพที่นำมาจัดทำแสตมป์ได้รับความอนุเคราะห์จากนายนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์กำกับบนดวงแสตมป์

โดยแสตมป์ชุดนี้กำหนดจำหน่ายวันที่ 2 เม.ย. 2558 เป็นชนิดราคา 5 บาท นอกจากสื่อถึงพระชนมายุ 5 รอบแล้ว ยังมีเทคนิคพิเศษพิมพ์ฟอยล์สีม่วง สีประจำวันพระราชสมภพ ทำให้แสตมป์มีความพิเศษมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยีเสมือนจริง AR (Augmented Reality) ทำให้สามารถชมวิดีโอเฉลิมพระเกียรติประมาณ 2-3 นาที ผ่านแอปพลิเคชั่น stampalive ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง iOS และแอนดรอยด์ สำหรับสมาร์ทโฟน นับเป็นแสตมป์ชุดที่ 2 ในประเทศไทยที่ใช้เทคนิคพิเศษนี้ ด้วยแอปพลิเคชั่นตัวนี้ โดยเมื่อเปิดโปรแกรมแล้วนำมาสแกนกับภาพบนแสตมป์ ก็จะแสดงวิดีโอเฉลิมพระเกียรติบนจออุปกรณ์มือถือทันที ทำให้แสตมป์มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น นับเป็นสื่อแนวใหม่บนดวงแสตมป์

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดมหกรรม “60 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี”
นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรม 60 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเน้นนำเสนอคุณค่าของพันธุกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบไปด้วย นิทรรศการ 60 เรื่องน่ารู้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ โครงการในพระราชดำริ นิทรรศการด้านพันธุกรรมพืชทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมมากกว่า 20 ฐานการเรียนรู้ และยังมีการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่เป็นครั้งแรก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ และพิพิธภัณฑ์ดินดล ซึ่งใช้เทคนิครูปแบบการจัดแสดงแบบ 4 มิติที่ทันสมัย ตื่นตา เร้าใจ พร้อมด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องใหม่ล่าสุด ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส จากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และยังมีกิจกรรมพิเศษ คือ กิจกรรมปันรัก ปั่นรู้ ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์โดยการสนับสนุนของโครงการจักรยานสาธารณะปันปัน ร่วมปั่นจักรยานเพื่อเรียนรู้พรรณไม้ พันธุกรรมพืชที่พิพิธภัณฑ์ฯ สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ไม้นานาชนิด อาหารพื้นเมือง สุดยอดอาหารคุณภาพ รสชาติอร่อย 4 ภาค อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มากกว่า 200 ร้าน การจัดงานวัดย้อนยุค ผจญภัยในวิถีเกษตร และเวทีการแสดงวิถีเกษตรไทย และกิจกรรมต้อนรับวันสงกรานต์ เช่น การสรงน้ำพระ และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

พิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถา อักษรล้านนา ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สร้างประวิติศาสตร์ในวงการพระพุทธศาสนา โดยจัดทำพระไตรปิฎก เป็นอักษรภาษาล้านนา ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ พร้อมจัดพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

พระธรรมมังคลาจารย์ หรือหลวงปู่ทอง สิริมังคโล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร นำคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชน และคณะศรัทธาประชาชนร่วมพันคน แห่สมโภชคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมล้านนา โดยขบวนช้าง 9 เชือก

พระธรรมมังคลาจารย์ กล่าวว่า คัมภีร์อรรถกถา พระไตรปิฎกอักษรธรรมแบบล้านนา ยังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา การจัดทำครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก ความสำคัญการสร้างคัมภีร์อรรถกถาอักษรธรรมล้านนา ที่เป็นคำอธิบายพระไตรปิฎก ถือเป็นหลักสำคัญของคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์อักษรล้านนาต่อไป

โดยโครงการคัมภีร์อรรถกถา อักษรธรรมแบบล้านนา จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา อีกด้วย

วธ.เตรียมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปีกรุงรัตนโกสินทร์”
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า วธ.เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ภายใต้ชื่องาน “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปีกรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยผ่านกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย ริ้วขบวนนำเสนอเหตุการณ์สำคัญ ความเป็นอยู่ และศิลปวัฒนธรรม ในแต่ละรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ไทย ทั้ง 9 พระองค์ อาทิ การสร้างบ้านสร้างเมือง รัชกาลที่ 1, ฟูเฟื่องวรรณกรรม รัชกาลที่ 2, วัฒนะสู่สากล รัชกาลที่ 5 และบารมีพระมากล้นรำพัน รัชกาลที่ 9 เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีพิธีบวงสรวงเทพยดา และดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง รวมถึงกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมเดินทางโดยรถบัสไปไหว้พระประจำรัชกาลทั้ง 9 วัดด้วย

ทั้งนี้ ยังได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ที่เป็นจุดเด่นของชุมชนในกรุงเทพมหานคร มาสาธิตและจัดจำหน่าย รวมถึงมหกรรมภาพยนตร์ย้อนยุค ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของกรุงเทพฯ บนรถโรงหนัง มหกรรมว่าวไทยและว่าวนานาชาติ การสาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและของดีบ้านฉัน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในชาติจะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 9 พระองค์ และแสดงถึงความสมานฉันท์ของคนในชาติ

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 172 เมษายน 2558 โดย กองบรรณาธิการ)
วธ.จัดทำบทเพลง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์เทคนิคพิเศษ ฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดมหกรรม “60 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี”
พิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถา อักษรล้านนา ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
พิธีสมโภชคัมภีร์อรรถกถา อักษรล้านนา ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
วธ.เตรียมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปีกรุงรัตนโกสินทร์”
กำลังโหลดความคิดเห็น...