xs
xsm
sm
md
lg

รายงานพิเศษ : งามล้ำ 17 ศาสนสถาน ในเซาท์อีสต์เอเชีย ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (กรุงเทพ ประเทศไทย)
เมื่อกล่าวถึงพุทธศาสนา คนทั่วไปมักเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย 11 ประเทศ 2 ดินแดน และ 1 ส่วนย่อย แต่ในความเป็นจริง ยังมีความเชื่อความศรัทธาอื่นๆ ที่ผู้คนในบริเวณนี้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เห็นได้จากศาสนสถานอันยิ่งใหญ่ งดงามตระการตา จำนวนมาก ที่กระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆในดินแดนแห่งนี้

และเมื่อเร็วๆนี้ Matadornetwork เว็บไซต์ข้อมูลการเดินทางที่มีชื่อเสียงของโลก ได้นำตัวอย่างศาสนสถาน 17 แห่ง ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุด มาให้ได้ชมกัน ดังนี้

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (กรุงเทพ ประเทศไทย)
มักเรียกขานกันว่า วัดโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดความยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร นอกจากนี้ วัดโพธิ์ยังเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย และเป็นแหล่งกำเนิดของการนวดแผนไทยอันโด่งดังไปทั่วโลก

2. วัดปุราอูลันดานูบราตัน (เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)
เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน สร้างในปีค.ศ. 1663 เพื่อเป็นสถานที่สักการะเทวีดานู ซึ่งเป็นเทพีแห่งสายน้ำของชาวบาหลีที่นับถือศาสนาฮินดู

3. ปราสาทตาพรหม (เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา)
สร้างในปลายศตวรรษที่ 12 เดิมเป็นวัดและมหาวิทยาลัยในพุทธศาสนา มีลักษณะเด่นคือ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วตัวปราสาท คนทั่วไปรู้จักกันดี เนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์ บอนด์ ตอน Tomb Raider

4. วิหารทานาห์ลอต (เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)
เป็น 1 ในวัดฮินดูกลางน้ำ 7 แห่งของเกาะบาหลี ตัววิหารตั้งอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่ริมชายฝั่งทะเลในเขตปกครองทาบานาน เมื่อน้ำลด สามารถเดินไปยังวิหารได้ มีร้านขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง

5. วัดบุโรพุทโธ (ตอนกลางของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย)
สร้างในศตวรรษที่ 9 เป็นวัดทางพุทธศาสนานิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในโลก โครงสร้างเป็นฐานสี่เหลี่ยม สร้างลดหลั่นขึ้นไปคล้ายพีรามิด โดย 3 ชั้นบนสุดสร้างเป็นลานวงกลม มีพระพุทธรูปกว่า 500 องค์ประดิษฐานโดยรอบ

6. วัดปุราเบซากีห์ (เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)
หรือที่เรียกกันว่า วัดหลวงเบซากีห์ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุด ในหมู่วัดฮินดู 23 แห่งที่ตั้งเรียงรายบนไหล่ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ซึ่งปะทุครั้งสุดท้ายในปี 1963 พ่นเถ้าลาวาไหลห่างจากหมู่วัดเพียงไม่กี่เมตร

7. วัดเต๋าเซบู (เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์)
ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 300 เมตร ทางเดินเข้าสู่ตัววัดสร้างจำลองทางขึ้นกำแพงเมืองจีน เป็นวัดลัทธิเต๋าที่สร้างโดยชุมชนชาวจีนในเกาะเซบู และเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาและคนทั่วไปเข้าสักการะ

8. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (เชียงใหม่ ประเทศไทย)
เป็นหนึ่งในวัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1386 ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ ที่แลเห็นทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมือง นักท่องเที่ยวจึงนิยมขึ้นมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและชมวิวโดยรอบ ใครที่มาเชียงใหม่ต้องไปเยือนวัดนี้ให้ได้

9. วัดพระเขี้ยวแก้ว (ไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์)
สร้างระหว่างปี ค.ศ. 2005-2007 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทันตธาตุ ที่นี่ให้บริการอาหารมังสวิรัติบริเวณชั้นล่างของวัด

10. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (กรุงเทพ ประเทศไทย)
เรียกสั้นๆว่า วัดอรุณฯเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้สัญจรไปมาทางเรือสามารถมองเห็นความงดงามและโดดเด่นเป็นสง่าขององค์พระปรางค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดอรุณฯ

11. พระธาตุหลวง (เวียงจันทน์ ประเทศลาว)
องค์พระธาตุหุ้มด้วยทองคำ สูง 147.6 ฟุต นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของนครเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ

12. วัดเก็ก ลก ซี (ปีนัง ประเทศมาเลเซีย)
เป็นวัดทางพุทธศาสนานิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตั้งอยู่บนเชิงเขาเอเยอร์ อิตัม ซึ่งโดดเด่นมองเห็นแต่ไกล เมื่อมองมาจากเมืองจอร์จทาวน์ มีมหาเจดีย์ 7 ชั้น สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีน ไทย และพม่า ผสมผสานกันได้อย่างน่าทึ่ง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหมื่นองค์

13. เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง ประเทศพม่า)
เป็นเจดีย์พุทธที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพม่า และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยทองคำ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีต 4 พระองค์ และพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น

14. วัดศรีมาริอัมมัน (ไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์)
เป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งชาติ ที่ตกแต่งด้วยบรรดารูปปั้นแกะสลักเทพเจ้าฮินดูสีสันสดใส ซึ่งจะมีพิธีบวงสรวงวัดศรีมาริอัมมันทุกๆ 12 ปี

15. วัดเทียนหัว (กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)
เป็นวัดจีนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่ชุมชนชาวจีนในมาเลเซียสร้างอุทิศแด่เทพเจ้าม่าโจ้ว หรือเจ้าแม่ทับทิม โครงสร้างมี 6 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้างนาน 6 ปี โดยเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.1989

16. วัดร่องขุ่น (เชียงราย ประเทศไทย)
ชาวต่างชาติรู้จักในนาม “วัดขาว” เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแตกต่างจากวัดพุทธโดยทั่วไป ออกแบบและก่อสร้างในปี 1997 โดยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จวบจนปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2014 เกิดแผ่นดินไหว สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ตัววัด จึงต้องปิดเพื่อซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมภายใน 2 ปี

17. นครวัด (เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา)
ในภาษาเขมรเรียก “อังกอร์วัด” ซึ่งมีความหมายว่า “นครแห่งวัด” เป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก เดิมถูกสร้างขึ้นให้เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธในเวลาต่อมา

เกี่ยวกับ Matador (มาธาดอร์)

Matador(มาธาดอร์) เป็นบริษัทสื่ออิสระ ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก เปิดตัวในปี 2006 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งชุมชนการท่องเที่ยว ที่ไม่เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก แต่นำเสนอความจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ผู้คน และสถานที่ต่างๆ รวมถึงการสัมมนาระดับสากล ในเรื่องประวัติศาสตร์ การเมือง และสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่รับรู้ได้ในฐานะนักเดินทาง

มาธาดอร์ได้รับรางวัล Lowell Thomas ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (รางวัลที่มูลนิธิสมาคมนักเขียนอเมริกันด้านการเดินทาง(SATW)ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาสื่อในด้านนี้) ในฐานะเป็นสื่อยอดเยี่ยมในการนำเสนอข้อมูลการเดินทาง และขณะนี้มาธาดอร์กำลังพัฒนาให้เป็นสำนักพิมพ์ออนไลน์อิสระด้านการเดินทางที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าชมเกินกว่า 2 ล้านคนในแต่ละเดือน

นอกจากนี้ Matador ยังเปิดคอร์สออนไลน์ “MatadorU” สอนการผลิตสื่อเดินทาง ผ่านการเขียนบทความ การถ่ายภาพ และทำเป็นภาพยนตร์ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง ด้วยการลงมือทำจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 168 ธันวาคม 2557 โดย มนตรา)
วัดปุราอูลันดานูบราตัน (เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)
ปราสาทตาพรหม (เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา)
วิหารทานาห์ลอต (เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)
วัดบุโรพุทโธ (ตอนกลางของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย)
วัดปุราเบซากีห์ (เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย)
วัดเต๋าเซบู (เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์)
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (เชียงใหม่ ประเทศไทย)
วัดพระเขี้ยวแก้ว (ไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์)
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (กรุงเทพ ประเทศไทย)
พระธาตุหลวง (เวียงจันทน์ ประเทศลาว)
วัดเก็ก ลก ซี (ปีนัง ประเทศมาเลเซีย)
เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง ประเทศพม่า)
วัดศรีมาริอัมมัน (ไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์)
วัดเทียนหัว (กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)
วัดร่องขุ่น (เชียงราย ประเทศไทย)
นครวัด (เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา)
กำลังโหลดความคิดเห็น...