xs
xsm
sm
md
lg

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไม่สมดุล : ปัญหาและมุมมองทางในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: รศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี, ปพณสรร เอกพันธ์ และ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ในปัจจุบันโลกประสบปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลทำให้อุณหูมิโลกมีอุณหูมิที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และทำให้ระบบนิเวศ รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...