xs
xsm
sm
md
lg

บี้คมนาคมสอบพฤติกรรม"บิ๊กทอท." เลิกสัญญาสร้างอาคารกรุ๊ปทัวร์มิชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้รับเหมาร้องเรียนคมนาคม สอบพฤติกรรม "ทอท." ยกเลิกทำสัญญาสร้างอาคารเช็กอินกรุ๊ป(ATTA)ไม่โปร่งใส จงใจให้ข้อมูลไม่ครบ บิดเบือนและเป็นเท็จ ทำให้เสียหาย ขอคืนความเป็นธรรม

แหล่งข่าวจาก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายทรรศิน จงอัศญากุล กก.ผู้จัดการบริษัท ได้ยื่นหนังสือถึง กองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ร้องเรียนพฤติการณ์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เนื่องจาก ทอท. ได้มีหนังสือถึง ก.คลัง แจ้งเวียนให้บริษัทเป็นผู้ทิ้งงาน อันเนื่องจากบริษัทเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารบริเวณลานจอดรถ ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง แต่ไม่ได้เข้าทำสัญญา ต่อมาทอท. มีหนังสือถึงบริษัทให้ชี้แจงเหตุผล พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ซึ่งบริษัทยื่นหนังสือชี้แจง และยืนยันว่ามิได้เป็นผู้ทิ้งงานตามที่ทอท.อ้าง แต่ทอท.กลับเพิกเฉย และไม่เคยส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการจ้างมายังบริษัท

ต่อมา ทอท. ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และให้ผู้รับเหมารายอื่นเข้าดำเนินการก่อสร้างแทนบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย จึงขอร้องเรียนถึงพฤติกรรมทอท. และขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ บริษัท ที่เกิดจากการกระทำของ ทอท.

โดยกองตรวจราชการ คมนาคมได้พิจารณา และเห็นควรมีบัญชาให้ ทอท.ตรวจสอบขอมูลข้อเท็จจริง และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลมายัง คมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ผอ.กองตรวจราชการ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 9 ก.พ.64 ถึง นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้คมนาคมทราบ

สำหรับโครงการ ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง งบประมาณ 207.1 ล้านบาท โดย ส.ค.61 ทอท.เชิญบริษัทที่ขึ้นทะเบียนผู้ค้ากลุ่มก่อสร้างไว้กับ ทอท.ให้เสนอราคา แทนวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน จึงใช้วิธีคัดเลือก แทนวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กำหนดราคากลาง 191.356 ล้านบาท มีผู้เสนอราคา 2 ราย โดยบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอ190.192 ล้านบาท และ บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) หรือ PLE เสนอ 228.575 ล้านบาท

ช่วงเดือน มี.ค.62 ผู้บริหารสนามบินดอนเมือง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้ลงนามยกเลิกการจัดจ้าง บริษัท ที ฯ แล้วเมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 เนื่องจากไม่เข้ามาลงนามสัญญาตามกำหนด ทำให้ ทอท.ต้องยกเลิกสัญญา รวมทั้งจะทำการขึ้นบัญชีดำ บริษัท ทีฯ เป็นผู้ทิ้งงาน และจะเชิญ บริษัท PLE ซึ่งเป็นผู้ยื่นราคาต่ำสุดเป็นลำดับที่ 2 มาเจรจาแทน

ทั้งนี้ ตามเอกสาร ทอท.ที่แจ้งถึง ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า บริษัท ทีฯ เป็นผู้ทิ้งงานได้อ้างอิงว่า ทอท. มีหนังสือถึงบริษัท ลงวันที่ 14 พ.ย.61 ให้เข้าทำสัญญา และบริษัท ทีฯ มีหนังสือ ลงวันที่ 29 พ.ย.61 แจ้งว่า ได้ตรวจสอบร่างสัญญา พบว่าเนื้อหาไม่ตรงกับ TOR ต้องมีการแก้ไขสัญญาบางส่วน ประกอบกับบริษัทฯ ประสบปัญหาการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง เนื่องจากสถาบันการเงินพิจารณาว่า เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างที่กำหนดให้จ่ายค่าก่อสร้างเมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จทั้งหมด จึงไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ จนกว่าจะแก้ปัญหาแล้วเสร็จ

ต่อมา ทอท.มีหนังสือ ลงวันที่ 3 ธ.ค.61 แจ้งเตือนให้ทำสัญญาภายใน 7 วัน หากไม่ติดต่อ จะพิจารณายกเลิกการจ้าง โดยบริษัท มีหนังสือ ลงวันที่12 ธ.ค.61 แจ้งว่า ไม่สามารถเข้าลงนามสัญญาได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องวงเงินสินเชื่อ และขอให้ ทอท. พิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ทอท. มีหนังสือ ลงวันที่ 14 ธ.ค.61 แจ้งเตือนให้ทำสัญญาภายใน 7 วัน หากไม่ติดต่อจะยกเลิก ต่อมาวันที่ 11 มี.ค.62 ทอท.ได้ยกเลิกจ้างบริษัท

จากข้อมูลดังกล่าว บริษัท ทีฯ ยืนยันว่า ไม่ได้ทิ้งงาน แต่มีความประสงค์ที่จะเข้าลงนามสัญญาและก่อสร้างโครงการ และได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ ยืนยันไปยังทอท. 2 ฉบับ ได้แก่ หนังสือ ลงวันที่ 10 เม.ย.62 และลงวันที่ 2 พ.ค.62 แต่ ทอท. เพิกเฉย และไม่เคยส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการจ้างมายังบริษัท และจากการตรวจสอบข้อมูลก็ไม่ปรากฏว่า ทอท.ได้ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนราคา แต่ต่อมา ทอท.กลับประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อการเสนอราคาให้ผู้รับเหมารายอื่นแทน

การที่ ทอท.ละเว้น ไม่เรียกให้บริษัทเข้าทำสัญญาและไม่แจ้งข้อเท็จจริงให้ปลัดกระทรวงการคลังทราบความจริง สร้างความเสียหายแก่บริษัทอย่างมาก จึงต้องมาร้องเรียน


กำลังโหลดความคิดเห็น...