xs
xsm
sm
md
lg

ดึงร้านกองทุนฯ ร่วม ”คนละครึ่ง” หนุนใช้จ่ายชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360- ครม. ขยายสิทธิ ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง เข้าโครงการ“คนละครึ่ง”เห็นชอบ 2 โครงการเงินกู้ เพิ่มศักยภาพเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย นายกฯ เตือน พวกฉวยโอกาสโกงประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่ง สั่งคลังตรวจสอบ หากพบผิดซ้ำซาก เลิกโครงการ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โครงการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติม 2 โครงการ เพื่อรองรับแรงงานภาคเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่

1. โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ งบประมาณกว่า1,601 ล้านบาท เพื่อทดแทนของเดิมของโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (โรงงาน A1)จำนวน 5 ศูนย์ และก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โรงงานใหม่รวม 5 ศูนย์ ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2519 ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

2. โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย(CCPOT)ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม งบฯ 176.57953 ล้านบาท โดยมีกิจกรรม เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนโดยใช้ทุนชุมชน สำหรับประชาชนทั่วไป (CCPOTระดับโท) 5,000 รายการ สำหรับตลาดระดับพรีเมียม (CCPOT ระดับเอก) 76 รายการ ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฐมภูมิชุมชนวัฒนธรรม 30 ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรม เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะมรดกวัฒนธรรม (ICHAMP) คัดเลือกคุณค่าวัฒนธรรมจาก 30 ชุมชน ชุมชนมรดกวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร รวม 10 รายการ และระดับทอง 240 รายการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมรดกทางวัฒนธรรมโดยกิจกรรมประกวด 30 ชุมชนมรดกวัฒนธรรมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร รวม 10 รายการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมรดกวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษสู่ ICHAMP ระดับทอง รวม 240 รายการ

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงรายละเอียดวิธีดำเนินการ “โครงการคนละครึ่ง”เพื่อขยายขอบเขตประเภทร้านค้า ให้รวมถึง ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) หรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อครอบคลุมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ที่มีความสำคัญต่อวงจรเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายไปยังชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก

ผู้สื่อข่าวร่ายงานว่า ในที่ประชุมครม. นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานสรุปภาพรวมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง ทั้งโครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยนายกฯ กล่าวถึงโครงการคนละครึ่ง ที่มีข่าวว่าผู้ประกอบการเอาเปรียบลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าให้สูงกว่าราคาป้ายตามปกติ รวมถึงการบวกราคาสินค้าเพิ่ม โดยอ้างว่าเป็นค่าอินเตอร์เน็ต จึงขอเตือนไปยังร้านค้าที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ ว่า ขอให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการตรวจสอบ และเอาผิด และถ้าหากยังพบว่ามีการทุจริตเช่นนี้อีก จะพิจารณายกเลิกโครงการนี้ทันที เพราะถือเป็นการฉวยโอกาสโกงประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...