xs
xsm
sm
md
lg

BOIหนุนระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ เผยครึ่งปีแรกลงทุนกว่า1.1หมื่นล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"บีโอไอ"แนะผู้ประกอบการลงทุนระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เสริมแกร่งซัปพลายเชน พร้อมรองรับเศรษฐกิจไทยฟื้นหลังโควิด-19 ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด ร้อยละ 100

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ไม่ได้มุ่งส่งเสริมเฉพาะโครงการลงทุนใหม่เท่านั้น แต่มีมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ลงทุนอยู่แล้ว ในด้านการเพิ่ม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย โดยเฉพาะการนำระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์มาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เป็นอีกมาตรการของบีโอไอ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าว บีโอไอ จะให้สิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในกรณีที่โครงการเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าระบบอัตโนมัติที่มีการปรับเปลี่ยน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน)

ทั้งนี้ นอกจากจะมีการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแล้ว ยังมีมาตรการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรม การลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานสากล และการลงทุนนำระบบดิจิทัล มาใช้ในกระบวนการผลิตด้วย โดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปีในสัดส่วน 50% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) เช่นเดียวกัน

ยกตัวอย่าง บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจากบีโอไอ เมื่อเร็วๆนี้ นายเฉลิมรัฐ สินบริสุทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า ในช่วงโควิดที่เกิดขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบพอสมควร จากคำสั่งซื้อที่ลดลง ซึ่งบริษัทมองว่าช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยนำหุ่นยนต์มาใช้ในขั้นตอนการหยิบชิ้นงาน ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบกับมีมาตรการส่งเสริมจากบีโอไอ ทำให้บริษัท ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

" เรามองเห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามมาตรการเหล่านี้ จึงได้ยื่นขอรับการส่งเสริมด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มเติม โดยนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ และเราใช้เครื่องจักรที่พัฒนาในประเทศ จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100 ช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากในสถานการณ์ปัจจุบัน" นายเฉลิมรัฐ กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 63 มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จำนวนรวม 88 โครงการ เงินลงทุนรวม 11,020 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงาน 67 โครงการ เงินลงทุน 9,260 ล้านบาท มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 21 โครงการ เงินลงทุน 1,760 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น