xs
xsm
sm
md
lg

เส้นทางการเงินของหลุมดำแห่งการทุจริต? ที่ต้องสอบสวน ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

เผยแพร่:   โดย: ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์


ภาพ pixabay.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา Business Analytics and Intelligence
และ Actuarial Science and Risk Management
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข วุฒิสภา


องค์การแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้เคยร้องเรียนเรื่องการทุจริตโดยการโอนเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลขอนแก่น โดยนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท กรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท และรองประธานบอร์ด สสส. คนที่ 2. เข้าบัญชีส่วนตัวและเข้าบัญชีเลขานุการส่วนตัว คือนางเธียรศิริ พงษ์พันธ์

ทั้งนี้องค์การแพทย์ได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีการเกษียนหนังสือราชการ ส่งเรื่องไปดำเนินการต่อโดย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น และทราบว่ามีคนนำเรื่องดังกล่าวคือเส้นทางการเงินอันน่าสงสัยว่าจะทุจริตไปร้องเรียนที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ด้วย แต่เรื่องก็หายเงียบไป

อันที่จริงความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม ทำให้นึกถึงคดีที่ ป.ป.ช. เพิ่งตัดสินลงมาเรื่องนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ้นตำแหน่ง โดยไม่เป็นธรรม เป็นการกระทำผิดตามมาตรา 157 อาญา ซึ่งศาลปกครองได้ตัดสินไปเมื่อนานมากแล้ว และศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้ว แต่คดีใน ป.ป.ช. เพิ่งจะตัดสินลงมาไม่กี่วันนี้ ได้แต่หวังว่าคดีนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ที่มีผู้ยื่นร้องเรียนไปที่ป.ป.ช. จะมีความคืบหน้าและตัดสินลงมาในสักวัน

วันก่อนแพทย์หญิง เชิดชู อริยศรีวัฒนา ได้ไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ให้ดำเนินการกับคดีนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์นี้เช่นกัน โปรดอ่านได้จาก หลุมดำ 5% แห่งการละเว้นการปฏิบัติ กลั่นแกล้ง ประพฤติมิชอบ ในกระทรวงสาธารณสุข https://mgronline.com/daily/detail/9630000066385 และได้หนังสือตอบกลับมาจากทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขแล้วเช่นกัน

วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า เส้นทางการเงินที่ไม่น่าจะสุจริตและสุดพิสดาร จากเงินทอน 5% จากการซื้อยาจาก บริษัทยาต่าง ๆ ที่บริจาคให้โรงพยาบาลขอนแก่น มีพิรุธ และมีข้อชวนสงสัยใดบ้าง เงินทอนดังกล่าวคือ Rebate หรือ ส่วนลดเงินสด 5% ตามหลักการควรนำไปซื้อยา/อุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาประชาชน หรือนำไปเป็นสวัสดิการเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานให้บริการพี่น้องประชาชน

แต่กลับมีการตรวจสอบพบว่าในปี 2557 ก่อนที่นายแพทย์วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นจะเกษียณอายุราชการ มีการโอนเงิน ต่างกรรมต่างวาระกันรัว ๆ โดยการตีเช็คจ่ายในนามนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์เอง ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้ เท่าที่มีการตรวจสอบได้คือประมาณยี่สิบสามล้านบาทและมีการตีเช็คจ่ายนางเธียรศิริ พงษ์พันธ์ เลขานุการส่วนตัวของนายแพทย์วีระพันธ์ ด้วยเช่นกัน ประมาณ 4-5 ใบ สำหรับนายแพทย์วีระพันธ์ เท่าที่ตรวจได้ และมีมูลน่าจะมีเช็คประมาณ 40 ใบ ดังเลขที่เช็คแสดงในรูปด้านล่างนี้

คำถามแรก คือ ทำไมต้องจ่ายในนามนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ เป็นการส่วนตัว แม้ว่าจะมีการยืมเงินโดยลงนามในใบยืมเงินจำนวนหนึ่ง หรือทั้งหมด เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบเช่นกัน

คำถามที่สอง คือ มีเช็คสั่งจ่ายนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ก่อนหน้าปี 2557 ซึ่งองค์การแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่นเพิ่งเข้ามาตรวจสอบ เพราะเพิ่งระแคะระคายอีกกี่ใบ ได้มีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วหรือไม่

คำถามที่สาม คือ ระหว่างที่นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ มาเป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นถึงสองครั้งสองครั้ง มีความพยายามทำลายหลักฐานการเงินเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร เพราะมีความสนิทสนมเชื่อมโยงกันในนามชมรมแพทย์ชนบทและตระกูล ส. อย่างชัดเจน โปรดอ่านได้จาก ทำไมมีแต่แพทย์ชนบท ในกรณีกลั่นแกล้งหมอชาญชัย? https://mgronline.com/daily/detail/9630000067425

คำถามที่สี่ เท่าที่ทราบได้ยินมาว่า นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ยืมเงินไปซื้อที่ดิน รอบโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้โรงพยาบาลขอนแก่นมีที่ดินเพื่อขยายโรงพยาบาล ทำไมจึงต้องไปซื้อในนามส่วนตัว? ในเมื่อก็สามารถใช้เงินซื้อที่ดิน โดยใช้ชื่อโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นได้หรือไม่

คำถามที่ห้า ทำไมต้องยืมเงินในนามส่วนตัว ในเมื่อสามารถเบิกจ่ายเงินผ่านคณะกรรมการเงินสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่นก็ย่อมได้ และมีความชอบธรรม โปร่งใสมากกว่ากันมาก ทำไมไม่ทำตามระเบียบการเงิน

คำถามที่หก เมื่อได้เงินมา ได้นำไปซื้อที่ดินข้างโรงพยาบาล ในนามส่วนตัว ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างมีใครรับทราบรู้เห็นหรือไม่ ซื้อมาในราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่ มีนอกมีใน ได้ค่าตอบแทนค่านายหน้าเป็นการใต้โต๊ะเข้ากระเป๋าตนเองหรือไม่

คำถามที่เจ็ด นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ได้ใช้เงินทั้งหมดที่ยืมมาไปซื้อที่ดินทั้งหมดหรือไม่ หรือเอาไปใช้อย่างอื่นที่ตรวจสอบไม่ได้ หรือโยกเงินต่อไปให้ใคร

คำถามที่แปด ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน ของนายแพทย์วีระพันธ์ และตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีที่เกี่ยวข้องส่งต่อเส้นทางการเงินของนายแพทย์วีระพันธ์บ้างหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น ปปง หรือ ตำรวจ หรือ กรมสรรพากร หรือป.ป.ช. น่าจะออกจดหมายราชการหัวตราครุฑไปเรียกข้อมูลธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดจากธนาคารมาตรวจสอบได้โดยไม่ลำบากนัก ว่าเงินเหล่านี้เข้ามาบัญชีธนาคารเลขที่ใด เมื่อไหร่ และเงินไหลออกไปทางใดบ้าง

คำถามที่เก้า มีคำบอกเล่าว่า นายแพทย์วีระพันธ์ ได้ไปซื้อที่ดิน แล้วเกิดกรณีพิพาทไม่สามารถโอนที่ดินได้ ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับมอบที่ดินล่าช้าหรือไม่ เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลอันเป็นหน่วยราชการหรือไม่

คำถามที่สิบ การที่นายแพทย์วีระพันธ์ ซื้อที่ดินในนามส่วนตัว แล้วนำที่ดินไปบริจาคให้กรมธนารักษ์ เพื่อให้กรมธนารักษ์ อนุญาตให้โรงพยาบาลขอนแก่นใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ถ้าเรื่องนี้เป็นจริง โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้เสียเงินแต่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเหล่านั้นที่ใช้เงินสวัสดิการโรงพยาบาลไปซื้อ เป็นสิ่งที่ถูกต้องและทำตามกฎหมายหรือไม่

คำถามที่สิบเอ็ด หากในอนาคตกรมธนารักษ์มีสิทธิไม่ให้โรงพยาบาลขอนแก่นใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้หรือไม่ และหากจะคิดค่าเช่าในฐานะที่ราชพัสดุจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จะทำได้หรือไม่ และทำให้โรงพยาบาลอันเป็นหน่วยราชการเกิดความเสียหายหรือไม่?

คำถามที่สิบสอง การคืนเงินยืมให้โรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อถูกทวงถามหลังเกษียณอายุราชการนับสิบกว่าล้านบาท ทำไมจึงพึ่งมาคืนหลังเกษียณอายุราชการ และคืนให้เมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นคนใหม่ที่มาดำรงตำแหน่งแทนคือนายแพทย์ธรรมนูญทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร การเกษียณอายุราชการโดยมีเงินยืมติดตัวไปนับสิบล้านบาทสามารถทำได้หรือไม่ มีความชอบธรรม ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ นักศึกษาติดหนี้ค่าปรับคืนหนังสือห้องสมุดช้ายังไม่สามารถขอจบสำเร็จการศึกษาได้เลย ทำไมนายแพทย์วีระพันธ์ จึงทำเช่นนี้ได้ และทางราชการได้คืนเงินที่ได้ไปจนครบหรือไม่ แต่ถึงจะคืนเงินครบถือว่าความผิดสำเร็จแล้วหรือไม่

คำถามที่สิบสาม การที่นายแพทย์วีระพันธ์ ยืมเงินไปจำนวนหนึ่ง แล้วนำเงินมาคืน และยังบริจาคที่ดินที่ซื้อมาเพื่อบริจาคให้กรมธนารักษ์ โดยให้กรมธนารักษ์อนุญาตให้โรงพยาบาลขอนแก่นใช้พื้นที่ได้นั้น นายแพทย์วีระพันธ์ เอาเงินจากไหนมาคืนให้โรงพยาบาลขอนแก่น ทั้งๆ ที่เอาไปซื้อที่ดินแล้ว หรือว่าที่ดินที่ไปซื้อนั้นราคาต่ำกว่าความเป็นจริงมาก และมีส่วนต่างหรือไม่ หรือในอีกทางหนึ่ง นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ เพราะได้คืนทั้งเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น และยังบริจาคที่ดินให้ด้วย อันเป็นการผิดปกติวิสัยอยู่พอควร และควรแก่การตรวจสอบ

คำถามที่สิบสี่ การที่นางเธียรศิริ พงษ์พันธ์ เลขานุการส่วนตัวนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ได้รับเช็คในนามส่วนตัว ได้นำเงินดังกล่าวไปให้นายแพทย์วีระพันธ์หรือไม่ และได้นำเงินดังกล่าวไปส่งต่อให้ใคร หรือมีเส้นทางการเงินอย่างไรกันแน่ ได้นำเงินไปทำอะไร และหากเป็นการยืมเงินได้ส่งคืนเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วหรือไม่

คำถามที่สิบห้า การใช้เงินสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ไปบริจาคให้ชมรมแพทย์ชนบท ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นในการทำงานหรือไม่ เป็นสวัสดิการสำหรับคนทำงานในโรงพยาบาลหรือไม่ ทำเพื่อประโยชน์อะไร ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นที่ใช้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นได้อะไรดีขึ้นมาบ้างหรือไม่ มีประโยชน์อะไรกับประชาชน

การใช้เงินกันเช่นนี้ มีเค้าของการไม่สุจริตสูงมาก และไม่น่าจะถูกต้องตามระเบียบราชการเลย สมควรต้องมีการตรวจเส้นทางการเงินอย่างละเอียด และควรตรวจสอบเส้นทางทางการเงินต่อไปอีกอย่างน้อย 3-4 ทอด เพื่อให้เข้าใจการใช้เงินดังกล่าว ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง สุจริต สมเหตุสมผลหรือไม่ เงินถูกส่งต่อไปให้ใคร มีใครร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการคำตอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมีธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการที่ดีของบ้านเมือง อันเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน
กำลังโหลดความคิดเห็น...