xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดฯเคาะห้ามขาย “เหล้า-เบียร์"ออนไลน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบห้ามขาย "เหล้า-เบียร์" ผ่านออนไลน์ เหตุผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย โดยไม่สามารถล็อคอายุผู้ซื้อ-เวลาซื้อได้

วานนี้ (2 ก.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ครั้งที่ 1/2563) โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภายหลังการประชุม นายสาธิต เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการขายเครื่องดื่มทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์มีการขายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษและจัดส่งให้ถึงหน้าบ้าน โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ เวลา และสถานที่ ส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย และทำให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นไปได้ยาก และยังเป็นการทำลายกรอบการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ อาทิ เด็ก/วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถสั่งซื้อได้, สั่งซื้อในเวลาและสถานที่ที่ห้ามขาย ทำให้รัฐเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี เพราะตรวจสอบยอดขายยาก เป็นต้น

“ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมเน้นไปที่วิธีการและลักษณะการขาย อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 (6) เพื่อออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดลักษณะและวิธีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำนิติกรรมสัญญาเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่การทำคำเชิญชวน การทำคำเสนอซื้อ และการสนองรับการขาย เพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องวิธีการและลักษณะการขาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” นายสาธิต ระบุ

ด้าน นพ.สุวรรณชัย กล่าวเสริมว่า สำหรับข้อยกเว้นของประกาศฯ ฉบับนี้ ในอนาคตร้านค้า/ร้านอาหารอาจมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการภายในร้าน มีการสั่งเครื่องดื่มผ่านทางหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่ถือว่าเป็นความผิดตามประกาศฯ ฉบับนี้ เนื่องจากเป็นการซื้อขายโดยตรง ที่ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์


กำลังโหลดความคิดเห็น...