xs
xsm
sm
md
lg

มติ กก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ห้ามขายน้ำเมาผ่านออนไลน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ครั้งที่ 1/2563) มีมติเห็นชอบมาตรการตามร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาสู่การขายทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษและจัดส่งให้ถึงหน้าบ้าน ที่ไม่มีการจำกัดอายุ เวลา และสถานที่ ตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทำให้เกิดการเข้าถึงได้ง่าย และควบคุมการโฆษณาตามมาตรา 32 พ.ร.บ.ดังกล่าวทำได้ยาก

ดังนั้น จึงต้องออกประกาศห้ามขายทางออนไลน์ เนื้อหาจะเน้นไปที่กระบวนการทำนิติกรรมสัญญาเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่การทำคำเชิญชวน การทำคำเสนอซื้อ และการสนองรับการขาย เพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับบุคคล วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ และจะมีผลภายใน 90 วันหลังจากนั้น ดังนั้นยังพอมีเวลาให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัว หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

นายสาธิต กล่าวว่า การขายทางออนไลน์เป็นการทำลายกรอบการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ ทำให้เด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถสั่งซื้อได้ คนเมาสามารถสั่งซื้อได้ สั่งซื้อในวันพระใหญ่ ในเวลาที่ห้ามขาย สามารถสั่งซื้อจากสถานที่ห้ามขาย เช่น วัด โรงเรียน หอพัก และทำให้รัฐเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีการค้า เพราะตรวจสอบยอดขายยาก