xs
xsm
sm
md
lg

ในวิกฤตโควิด-19 ... สสส. หายไปไหน?

เผยแพร่:   โดย: ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
หลักสูตร Ph.D. & M.Sc. in Business Analytics and Data Science
หลักสูตร Ph.D. & M.Sc. in Applied Statistics
สาขาวิชา Actuarial Science and Risk Management
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สสส. นั้นได้เงิน earmarked tax ที่หักออกจากภาษีสรรพสามิตไปโดยไม่ต้องเข้าระบบงบประมาณแผ่นดิน เลยเรียกอีกชื่อว่า sin tax ที่ผ่านมา สสส. มีปัญหาธรรมาภิบาลและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างหนักจนกระทั่งต้องใช้มาตรา 44 เพื่อปลดกรรมการสสว. จำนวน 7 คน ที่มีเงินเข้ามูลนิธิที่ตัวเองเป็นกรรมการอยู่

แม้ สสส. จะมีบทบาททับซ้อนกับกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ตลอดจนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ซึ่งต่างมีงบประมาณ PP อันเป็นงบประมาณสำหรับการส่งเสริมและป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ แม้จะเป็นเงินที่เป็นเบี้ยหัวแหลก โดยสปสช นำเงินนี้เน้นไปที่ฐานเสียงทางการเมืองคือใช้งบ PP ไปที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอันเกี่ยวโยงกับการเมืองท้องถิ่นที่สำคัญมากอันจะเป็นฐานมวลชนและฐานเสียงในสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาหรือแก้วสามประการอะไรก็ตามแต่ ส่วน สสส. ใช้งบ PP นี้ในการสร้างเสริมภาคประชาสังคม (NGO) และภาคีสมาชิก สสส. อย่างมากมาย แจงว่าเพื่อส่งเสริมสุขภาพ แต่มีปัญหาเรื่องการใช้เงินมาก เหลือเกิน

แต่สิ่งหนึ่งที่ สสส. ทำได้ดีมาก คือการสร้างกระแส และการสร้างภาพลักษณ์ ทำการตลาดเก่ง ทำโฆษณาเก่ง ใช้เงินทำอีเวนต์ ทำโฆษณา ปีหนึ่งนับพันล้านบาท ที่ ผ่านมา สสส. จัดงานอีเวนต์เช่น การสวดมนต์ข้ามปี จน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องเข้าไปตรวจจนกระเจิดกระเจิงว่าเป็นเงินไม่ถูกต้อง และตีความคำว่าสุขภาพกว้างขวางไปรวมสุขภาวะอันครอบคลุมไปถึงจิตวิญญาณ แต่ต้องยอมรับว่า สสส. เป็นนักการตลาดที่สร้างภาพและสร้างกระแสได้เก่ง แต่จะใช้เงินคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

สสส. นั้นเป็นองค์กรย้อนกฎแห่งกรรม คือต้องทำชั่ว จึงจะได้ดี และที่ผ่านมา สสส. ก็ทำชั่วจนได้ดี เพราะสสส. ตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ตามกฎหมายเพื่อให้ลดการบริโภคสุราและบุหรี่ อย่างไรก็ตาม earmarked tax หรือเงินที่สสส. ได้จากภาษีสรรพสามิตก็ไม่เคยลดลงแต่อย่างใด แม้ผลสำรวจด้วยตัวอย่างว่าคนไทยสูบบุหรี่และกินเหล้าลดลงไป แต่ในความจริงยอดขายทั้งจำนวนเทเหล้าและจำนวนซองบุหรี่ที่ผลิตก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด เพิ่งมาเริ่มลดลงในสองปีหลังนี้มาก เพราะเราเข้าสูงสังคมสูงอายุเต็มที่ (Aged society) พูดง่ายๆ คนไทยเราแก่มากขึ้น จะถลุงร่างกายโดยกินเหล้ามากๆ สูบบุหรี่จัดๆ เหมือนสมัยยังหนุ่มสาวไม่ไหว สังขารไม่ให้

ผมนึกถึง สสส. ขึ้นมาเพราะอะไรทราบไหมครับ?

เพราะ บก. วิติ้ด ของผมไงครับ รู้จัก บก วิติ้ด ไหมครับ บก วิติ้ด ประกาศแบบนี้ครับ


ประกาศจาก #ขายหัวเราะ ถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกหน่วย

‘ขายหัวเราะกรุ๊ป' และพันธมิตรในสังกัด มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือทุกหน่วยงาน ที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล วิธีปฏิบัติต่างๆ ในรูปแบบการ์ตูน หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นในช่องทางที่มากขึ้น

ท่านสามารถติดต่อเพื่อส่งข้อมูลหรือเนื้อหาเหล่านั้นมาได้ที่ทาง inbox ของเพจขายหัวเราะ ทางเราจะดำเนินการผลิตข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นรูปแบบใหม่ที่สื่อสารได้ง่ายขึ้น และจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ในทุกช่องทาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

เราจะร่วมมือฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 🙂


ผมเห็น สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ทำงานกันหนักมาก สถาบันบำราศนราดูร กรมการแพทย์ก็ทำงานกันหนักมาก โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานหนักมาก คนทำงานมดงานเหล่านี้ ทำงานหนักมาก ออกรบกับสงครามโควิด-19 โดยเอาชีวิตเข้าแลก ประเทศไทยยังไม่มีหมอ ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 แต่ในประเทศจีนมีมากเหลือเกิน หากการระบาดของโควิด-19 หนักขึ้นมาก จะทำให้เกิดการสูญเสียหรือไม่

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย ธนวัฒนาเจริญ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดัดแปลงรูปนี้แล้วเติม meme คำพูดว่า เราทำงานเพื่อคุณ คุณอยู่บ้านเพื่อเรา


ผมแปลกใจว่า สสส. ไม่มีเงินเหลือพอที่จะทำโฆษณา สร้างกระแสเกี่ยวกับ การทิ้งระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อช่วยประเทศชาติ ให้การศึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนเลยหรือ สสส. เคยเก่งกาจหนักหนาในด้านการสร้างภาพและการสร้างกระแส ผมเห็นว่าเวลานี้ สสส. ควรออกมาช่วยชาติ ด้วยการสร้างกระแส Social distancing เพื่อช่วยชาติได้แล้ว ขนาดขายหัวเรายังทำเลยครับ สสส. ไปอยู่ที่ไหนครับ ช่วยใช้ฝีมือและทักษะที่มีออกมาช่วยชาติโดยด่วนด้วยครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสุขภาพจริงๆ จัดต้องได้ ไม่ได้เป็นสุขภาวะ จิตวิญญาณอันล่องลอยแต่อย่างใด และหากทำได้ดีจะช่วยชีวิตคนไทยได้มากมายครับ สสส. เองก็จะได้หน้า สร้างภาพดีๆ ได้อีก เมื่อเก่งเรื่องสร้างภาพแล้วก็ควรใช้ความเก่งเรื่องสร้างภาพ ปลุกกระแสต่อไปให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทย ยามนี้ประเทศไทยต้องการคนสร้างภาพเก่งสร้างกระแสเก่งเช่น สสส อย่างแท้จริงครับ

สสส. ต้องออกมาช่วย flattening the curve นะครับ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พยายามในระดับหนึ่งแล้ว สสส. ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจและทำตามครับ ให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชนที่เป็น sin tax ใช้ได้สะดวกมากมายกว่างบประมาณแผ่นดิน ทำเถิดครับ รีบเร่งช่วยชาติเถิดครับ


กำลังโหลดความคิดเห็น...