xs
xsm
sm
md
lg

'ธนโฮลดิ้ง'ผ่านประเมินเทคนิค-ร่วมเปิดซอง'อู่ตะเภา'17ม.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360- คณะกรรมการคัดเลือกพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ให้กลุ่มกิจการร่วมค้า“ธนโฮลดิ้ง”ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว พร้อมทำหนังสือเชิญเอกชนอีก 2 ราย นัดเปิดซองราคา 17 ม.ค.นี้ เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรม พร้อมตั้งคณะทำงานเจรจา 2 ชุด ให้รัฐได้ผลตอบแทนสูงสุด คาดได้ผู้ชนะการคัดเลือก มี.ค. 63 แต่เตรียมขอ อสส. ยื่นศาลปกครองสูงสุด พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ชี้คำพิพากษามีผลผลต่อการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

วานนี้ (15 ม.ค.) พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ในฐานประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เมื่อวันที่ 14 ม.ค. หลังศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้คณะกรรมการคัดเลือกรับข้อเสนอ กล่องที่ 6 และ กล่องที่ 9 ของกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัทธนโฮลดิ้ง จำกัด ที่ยื่นเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท ระบุว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติรับทราบ และปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และพิจารณาดําเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในขั้นตอนต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการประเมินเอกสารข้อเสนอ ซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ของกลุ่ม กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร ซึ่งเป็นการประเมินแบบให้คะแนน (Scoring)ผลการประเมิน พบว่า ข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร มี คะแนนของแต่ละข้อย่อยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 และ คะแนนรวมของทุกหัวข้อย่อยไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีมติให้ข้อเสนอ ซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร ผ่านการประเมิน ทําให้มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินข้อเสนอ ซองที่ 2 (ข้อเสนอด้าน เทคนิค) ทั้งสิ้น 3 ราย และมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งผลการประเมิน ข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) รวมทั้งเชิญกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร เข้าร่วมการเปิดเอกสาร ข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ในวันที่ 17 ม.ค.63 โดยได้มีมติให้มีหนังสือเชิญผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 1 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส และ ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 2 กลุ่ม Grand Consortium ซึ่งได้ทําการเปิดเอกสารซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ไปแล้ว เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอในวันดังกล่าวด้วย เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินการในขั้นตอนต่อไป คือการเจรจากับเอกชนที่ให้ผลตอบแทนต่อภาครัฐที่ดีที่สุด เป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว คณะกรรมการคัดเลือกฯจึงได้มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเจรจา 2 ชุด ได้แก่ คณะทํางานเจรจาเงื่อนไขสัญญา และคณะทํางานเจรจาด้านเทคนิค

นอกจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯได้มีการพิจารณาคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว และเห็นว่าสืบเนื่องจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด มีผลต่อการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ประกอบกับเป็นกรณีที่กฎหมายได้กําหนดช่องทางให้สามารถดําเนินการได้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีมติให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด โดยขอให้สํานักงานอัยการสูงสุดยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯขอยืนยันว่า การดําเนินการที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกฯได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและให้ความเสมอภาคแก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย โดยตลอดกระบวนการได้เชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมด้วยในทุกขั้นตอน ซึ่งคาดว่าจะได้เอกชนผู้ชนะการคัดเลือก ภายในเดือนมี.ค.63


กำลังโหลดความคิดเห็น