xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีพร้อมกลับเข้าสู่กระบวนการประมูลอู่ตะเภา ยืนยันความตั้งใจร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร พร้อมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เข้าร่วมประมูล ยืนยันความตั้งใจในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมประเทศไทยให้ก้าวไกล

จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ได้กลับเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในการนี้ กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้ง และพันธมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย 1. บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท บี.กริม จอยน์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ 5. Orient Success International Limited ขอขอบพระคุณศาลปกครองสูงสุดที่ให้ความเป็นธรรม ทำให้กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้ง และพันธมิตรได้กลับเข้าสู่กระบวนการตามสิทธิที่พึงมีในการเข้าร่วมประมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยพร้อมยอมรับผลการคัดเลือกและเคารพกฎกติกาการประมูลที่โปร่งใสเป็นธรรม และไม่ว่าผลการคัดเลือกจะออกมาเป็นเช่นไร กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรยินดีที่จะให้การสนับสนุนในทุกมิติเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง เนื่องจากตระหนักดีว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ต้องกราบขออภัยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก รวมไปถึงกองทัพเรือ ที่กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิที่พึงมีตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ขอยืนยันด้วยความจริงใจว่า กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการนี้ เพราะต้องการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล

ในการนี้ กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรจึงได้ผนึกกำลังนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร ซึ่งล้วนเป็นบริษัทชั้นนำระดับสากล มาช่วยกันสร้างสรรค์และขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศไทย โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการรวมพลังครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น