xs
xsm
sm
md
lg

คดีอิลลูมินาติกับอนาคตใหม่

เผยแพร่:   โดย: สุรวิชช์ วีรวรรณผมไม่ได้ชื่นชอบพรรคอนาคตใหม่ และมีจุดยืนตรงกันข้ามกับพรรคการเมืองนี้ รวมทั้งวิจารณ์จุดยืนความคิดความเห็นของแกนนำพรรคนี้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล หรือ พรรณิการ์ วานิช

แต่คดีที่นายณฐพร โตประยูร ยื่นฟ้องพรรคอนาคตใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า มีเป้าหมายล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยโยงกับเรื่องเล่าทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลัทธิอิลลูมินาตินั้น ผมมองว่า เป็นคดีที่ประหลาดมากๆ

กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งจะแถลงข่าวออกมาว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2563 มาตรา 58 วรรคหนึ่งจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอทั้งสองฉบับดังกล่าว

ฝ่ายตรงข้ามพรรคอนาคตใหม่ก็ตีปีกว่า คดีนี้รอดยากจากพฤติกรรมต่างๆ ของพรรคอนาคตใหม่ ไม่ว่าจะทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของแกนนำทั้งสามคน การแสดงความคิดเห็นในเชิงหมิ่นแคลนวัฒนธรรมและจารีตของสังคมไทย คำพูดทำนองว่า ไม่ต้องหมอบกราบพระเจ้าองค์ไหน ที่เป็นคำพูดในเชิงเสียดสี

โดยคำร้องของนายณฐพร ระบุว่า

“...เมื่อพิจารณาถึงสัญลักษณ์ของพรรคที่มีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัวก็จะพบได้ว่ามีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมินาติ (Illuminati) ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาที่เมืองอินกอลสตาดท์ประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1776 โดยอาดัม ไวส์เฮาฟท์ (Adam Weishaupt) ผู้ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ ที่สั่งสอนกันมา ทั้งเรื่องระบอบการปกครองและศาสนาเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคปกครองแบบใหม่ (New World Order) และเชื่อกันว่าสมาคมอิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ของหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงการประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 1776

ต่อมาอิลลูมินาติกลายเป็นองค์กรลับที่รู้จักกันทั่วไปมีเป้าหมายใหญ่ต้องการล้มล้างหรืออีกนัยหนึ่งปฏิวัติความเชื่อใหม่ๆ ทั้งในเรื่องระบอบการปกครองและศาสนาภายใต้คำขวัญว่า “การจัดระเบียบสำหรับยุคใหม่” เพื่อให้บรรลุความฝันสูงสุดและมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือยืนยันว่ากลุ่มนี้อยู่เบื้องหลังขบวนการล้มเจ้าหรือล้มล้างสถาบันกษัตริย์ของหลายๆ ประเทศในยุโรป รวมไปถึงการมีส่วนสำคัญในการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติในรัสเซีย รวมถึงการประกาศอิสรภาพของอเมริกา

จากสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นเจตนาของผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ซ่อนเร้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพรรคและพิจารณาพฤติกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้ข้อสรุปว่าผู้ถูกร้องที่ 1 มีวัตถุประสงค์ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระไม่เชื่อถือความคิดเก่าๆ ที่สั่งสอนมา”

ก่อนอื่นต้องแยกแยะพฤติกรรมของแกนนำพรรคอนาคตใหม่กับความเชื่อเรื่องสมาคมอิลลูมินาติก่อน ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่า แกนนำทั้งสามคนนั้นมีความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรูปแบบรัฐปัจจุบันสะท้อนคำพูดและการแสดงออกในหลายครั้ง แต่คำถาม จะพิสูจน์อย่างไรว่า ทั้งสามคนที่เป็นแกนนำพรรคหรือแกนนำของพรรคมีความคิดที่จะนำไปสู่แนวทางของสมาคมอิลลูมินาติที่เป็นเรื่องเล่าต่อกันมา

และสำคัญว่า สมาคมอิลลูมินาตินั้นจะพิสูจน์อย่างไรว่ายังมีอยู่จริงไหม เพราะมีทฤษฎีสมคบคิดว่าองค์กรเหล่านี้วางแผนในการเข้าครอบงำกิจการโลกคอยชักใย และสร้างสถานการณ์เพื่อต่อต้านรัฐบาลและบรรษัทต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองและอิทธิพลโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ซึ่งเป็นทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับอิลลูมินาติที่แพร่หลายที่สุด

ในขณะที่มีคำอธิบายทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy Theory) คือเรื่องเล่าบทความที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนหรือกลุ่มคน โดยนำเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาปะติดปะต่อเข้าด้วยกันซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอื่นๆ เพื่อให้ประโยชน์/ให้โทษต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งใดหรืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดโดยทั่วไปมีข้อเท็จจริงประกอบอยู่เพียงเล็กน้อย หรือส่วนหนึ่งเพียงเพื่อเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือว่ามีหลักฐานสนับสนุนที่ดูเหมือนเกี่ยวข้องกันเท่านั้น อาจมีเหตุผลสนับสนุนจากความเชื่อส่วนบุคคล ความเชื่อเกี่ยวกับทางศาสนาการเมืองหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างไป แต่เรื่องเหล่านี้จะไม่สามารถนำมาอ้างอิงทางวิชาการได้

คำถามว่า ทฤษฎีสมคบคิดใช้เป็นเครื่องมือในการเอาผิดในกระบวนการยุติธรรมได้หรือ

การเอาสามเหลี่ยมที่เป็นโลโก้ของพรรคอนาคตใหม่มาตีความเพื่อโยงกับทฤษฎีสมคบคิดอิลลูมินาตินั้น สามารถเชื่อมกันให้ศาลเห็นว่า พรรคการเมืองมีแนวคิดเรื่องอิลลูมินาติที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ถึงความมีอยู่จริงของสมาคมนี้ในปัจจุบัน แต่เป็นเรื่องที่เล่ากันแบบปะติดปะต่อเหตุการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันจริงๆ หรือ

หรือจะโยงอย่างไรกับความเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าสมาคมอิลลูมินาติอยู่เบื้องหลัง การปฏิวัติฝรั่งเศสคดีลอบสังหารผู้นำคนสำคัญหรือการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 เพราะผมเชื่อว่า ขนาดเรื่องสมคบคิดนี้แพร่หลายอยู่ในหมู่ฝรั่ง แต่ก็จะมีใครบ้างที่กล้ายืนยันว่า สมาคมแห่งนี้ยังมีความต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและเป็นเรื่องจริง

แม้ว่าอิลลูมินาติจะมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 โดยมีการก่อตั้งสมาคมลับของเหล่าปัญญาชนขึ้นในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีเมื่อปี 1776 แต่ต่อมากลายเป็นพวกนอกกฎหมายและสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ และเรื่องนี้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในนิยายล้อเลียนเสียดสีสังคมที่แต่งขึ้นในยุคทศวรรษ 1960

และเรื่องเล่านี้ถูกเหล่าบุปผาชนหรือฮิปปี้ในยุคนั้น ซึ่งมีความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมต่อต้านซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับวัฒนธรรมกระแสหลัก หยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อตอบสนองสำนึกกบฏของพวกเขา

ส่วนตัวผมไม่เชื่อว่ากรณีสมาคมลับอิลลูมินาติที่ล่องลอยนี้จะถูกเอาไปผูกโยงกับพฤติกรรมท้าทายระบอบของพรรคอนาคตใหม่ได้ แม้หลายครั้งแกนนำพรรคการเมืองนี้จะมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ท้าทายอยู่จริงก็ตาม และผมไม่แปลกใจที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่จำเป็นต้องไต่สวน

การแสดงออกและคำท้าทายต่างๆ ของแกนนำพรรค ถ้าจะผิดน่าจะผิดกฎหมายอื่น และถ้าผิดจริงคงจะถูกดำเนินคดีไปแล้ว เพียงแต่ที่เกิดขึ้นพวกเขามีคำพูดที่ท้าทายและแฝงเร้นแบบไต่เส้นลวดต่อระบอบเท่านั้นเอง

ผมอาจจะผิด แต่ผมคิดว่า น่าจะเอาผิดพรรคอนาคตใหม่จากคำร้องนี้ได้ยาก เพราะเป็นการฟ้องความเชื่อความคิดของพรรคอนาคตใหม่ โดยโยงกับความเชื่อที่เป็นทฤษฎีสมคบคิด ยังนึกไม่ออกเลยว่า ความคิดความเชื่อจะถูกโยงให้เข้ากับความผิดตามหลักการการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไร

ผมจึงเชื่อว่า พรรคอนาคตใหม่น่าจะรอดจากคดีอิลลูมินาติอันลึกลับซับซ้อนนี้จากการโยงเอาสามเหลี่ยมที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคไปรวมกับเรื่องเล่าที่เป็นทฤษฎีสมคบคิด ซึ่งสุดท้ายผมอาจจะหน้าแตกถ้าศาลชี้ออกมาว่ามีความผิดจริงๆ

แต่ผมคิดว่า คดีที่รอดยากและดิ้นไม่หลุดก็คือ คดีธุรกรรมอำพรางเรื่องหุ้นสื่อที่จะมีคดีอาญาตามมา และคดีเงินกู้พรรคที่พลิกกฎหมายนั้นอย่างไรก็หลุดยาก

ติดตามผู้เขียนได้ที่ https://www.facebook.com/surawich.verawan


กำลังโหลดความคิดเห็น...