xs
xsm
sm
md
lg

“อรรถพล”เข้าวิน มติเอกฉันท์นั่ง“ซีอีโอ ปตท.”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ดปตท.มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง ”อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นั่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่ ต่อจาก “ชาญศิลป์ ตรีนุชกรW ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 12 พ.ค.นี้ เผยคอนเนคชั่นสุดปึ้ก เชื่อพาองค์กรเติบโตยั่งยืน

วานนี้ (19 ธ.ค.) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. เป็นผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซีอีโอ) ปตท. คนใหม่ ต่อจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 12 พ.ค. 2563 ตามที่กรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์ โดยซีอีโอคนใหม่ จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของนายอรรถพล ตามกฎหมายแล้ว พบว่านายอรรถพลเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยกระบวนการสรรหาฯ จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนายอรรถพล ดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ หลังจากนั้น จะได้นำผลการเจรจาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามสัญญาจ้าง หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

“ จากมติกรรมการสรรหาซีอีโอและคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเอกฉันท์เลือกนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นซีอีโอ ปตท. คนที่ 10 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งสามารถประสานงานทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี และนำพา ปตท.โตอย่างยั่งยืนในอนาคต “แหล่งข่าวกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าว

นายอรรถพล เกิดวันที่ 19 ก.ค. 2508 ปัจจุบันอายุ 54 ปี มีประสบการณ์การทำงานในปตท.มานาน 30ปี โดยในปี 2552 อยู่ที่ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นเวลา2 ปีกว่า ก่อนจะย้ายไปเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศเมื่อปี 2554 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท. ในปี 2556 หลังจากนั้นไปนั่งตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.เมื่อปี 2557 ก่อนจะกลับมาดูแลธุรกิจน้ำมันอีกครั้งในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. เมื่อปี 2558 และปี 2560 รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง

ปัจจุบันนายอรรถพล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กำกับดูแลในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการค้าปลีก

ประวัติการศึกษาจบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council) และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า ,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ,NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA ,PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA.
กำลังโหลดความคิดเห็น...