xs
xsm
sm
md
lg

“อรรถพล” นั่ง CEO ปตท.คนที่ 10 บอร์ดมีมติเอกฉันท์ชี้ทำงานประสานทุกฝ่ายได้ดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด ปตท.มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นั่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่ ชี้มีข้อเด่นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีจุดเด่นประสานกับทุกฝ่ายได้ดี

รายงานข่าวจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่มีนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธาน วันนี้ (19 ธ.ค.) ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ ถือเป็นซีอีโอ ปตท.คนที่ 10 ตามที่คณะกรรมการสรรหาซีอีโอเสนอมา แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่จะหมดวาระเกษียณอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

“มติกรรมการสรรหาซีอีโอและคณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นซีอีโอ ปตท.คนใหม่ โดยยอมรับว่าผู้สมัครทั้ง 6 คนมีความรู้ ความสามารถใกล้เคียงกัน แต่นายอรรถพล มีจุดเด่นที่ดีสามารถประสานงานกับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี” แหล่งข่าวคณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าว

นายอรรถพล เกิดวันที่ 19 ก.ค. 2508 ปัจจุบันอายุ 54 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนศึกษาต่อปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น Director Certification Program (DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council) และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า ,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ,NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA ,PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

โดยนายอรรถพลถือเป็นลูกหม้อที่งานใน ปตท.มานาน 30 ปี โดยในปี 2552 ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นเวลา2 ปีกว่า ก่อนจะย้ายไปเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ในปี 2554-56 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท. ในปี 2556-57 และย้ายไปนั่งตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.เมื่อปี 2557-58 ก่อนจะกลับมาดูแลธุรกิจน้ำมันอีกครั้งในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. เมื่อปี 2558-60
ในเดือน ต.ค.ปี 2560 รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง และปี 2561-ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กำกับดูแลในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการค้าปลีก รวมทั้งถึงบริษัทย่อยในเครือ ปตท.ทั้ง บมจ.ไออาร์พีซี บมจ.ไทยออยล์ บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล และ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก

นายอรรถพลเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทำให้ธุรกิจน้ำมัน ปตท.เติบโตก้าวหน้าแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รวมทั้งส่งเสริมให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชน โดยเป็นศูนย์กลางชุมชน หรือ Living Community มีการนำสินค้าเกษตรกรรมเข้ามาจำหน่าย และสานต่อนโยบายการแยกธุรกิจน้ำมันออกมาจากปตท.มาเป็น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...