xs
xsm
sm
md
lg

ร้องกกต.สอบ"พิเชษฐ"โอนเงินล้านมีเงื่อนงำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ จะไปยื่นคำร้องต่อ กกต.ในวันนี้ (31ต.ค.) ขอให้ตรวจสอบ นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย เนื่องจากสมาคมฯได้รับหลักฐานสลิปโอนเงินของนายพิเชษฐ โดยเป็นการทำธุรกรรมฝากโอนเงินสด จำนวน 1,000,000 บาท ผ่านระบบบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ ดอนเมืองไปยังบัญชีออมทรัพย์ ของหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 ที่ผ่านมา โดยไม่ทราบเหตุผลใดๆ ซึ่ง การโอนเงินดังกล่าวระหว่างหัวหน้าพรรคหนึ่งไปยังอีกหัวหน้าพรรคหนึ่ง ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติ และเกิดขึ้นหลังจากผ่านการเลือกตั้งทั่วไปไม่ถึงสัปดาห์ จึงเป็นกรณีที่เป็นพิรุธ ซึ่งผู้โอนและผู้รับโอน อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.28 ม.29 ม.44 ม.65 โดยเฉพาะ ม.72 ที่ระบุว่า“ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้ หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งกฎหมายพรรคการเมือง มีบทลงโทษหลายมาตรา อาทิ ม.92 ม.108 ม.114 ม.122 และ ม.126 ได้ ซึ่งมีบทลงโทษหนักสุดคือ การเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนได้
ดังนั้นสมาคมฯ จึงต้องยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานต่อกกต. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนและสอบสวน ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและมีเหตุผลรองรับหรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นการวางมัดจำกันเพื่อจูงใจในการเข้าร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่เพื่อจัดตั้งรัฐบาล ก็เป็นไปได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ กกต.จะต้องสืบเสาะนำความจริงมาเปิดเผยให้จงได้ เพื่อจัดการการกระทำที่อาจเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตาม ม. 92(1) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...