xs
xsm
sm
md
lg

ชมรมแพทย์ชนบทและตระกูล ส.

เผยแพร่:   โดย: อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ชมรมแพทย์ชนบทในอดีตนั้นเป็นกลุ่มแพทย์ที่เสียสละทำงานเพื่อชนบท และมีต้นทุนทางสังคมสูงมาก แต่ในปัจจุบันข่าวฉาวโฉ่ของการผูกขาดความดีของตระกูล ส และ NGO ตระกูล ส (อยากรู้ว่า “ตระกูล ส คือใคร?” โปรดดูได้ที่ www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000072352 และยังมีปัญหาการนั่งไขว้ตำแหน่งและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากมาย (โปรดดูใน “องค์การอิสระและองค์การเอกชนในเครือข่ายตระกูล ส : การไขว้ตำแหน่งและการขัดกันแห่งผลประโยชน์” www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000118009) ทำให้ต้นทุนทางสังคมของชมรมแพทย์ชนบทหายไป ไม่ต้องดูอะไรให้ยุ่งยาก Facebook ของชมรมแพทย์ชนบทที่มักใช้ถ้อยคำหยาบคายมีอานิสงส์จากการเป็นคนดีสมัยก่อนมีผู้ติดตามนับแสน แต่เมื่อดีแตก ใช้ Facebook เรียกร้องให้ตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ คนกดไลค์ในแต่ละสเตตัสมีแค่หลักร้อยมีน้อย Status มากๆ ที่จะมีคนกดไลค์เป็นหลักพัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของชมรมแพทย์ชนบทนั้นสอดคล้องกับตระกูล ส เสมอมาโดยตลอด หลายคนเริ่มสงสัยเคลือบแคลงว่าการเคลื่อนไหวของชมรมแพทย์ชนบทเป็นไปเพื่อผลประสงค์ใด โปรดดูใน

อวสานแพทย์ชนบท โดยดวงจำปา
ชมรมแพทย์ (อ้าง) ชนบท ? โดยชเนษฎ์ ศรีสุโข
ความสำเร็จ และ การสืบทอดของแพทย์ชนบท โดยชเนษฎ์ ศรีสุโข

ความเคลือบแคลงดังกล่าวนั้นทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการเคลื่อนไหวขนานกับตระกูล ส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องของตน เช่น การไปเชลียร์รองเท้าแตะตราดาวเทียมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยหนึ่ง จนทำให้แพทย์ชนบทได้รับค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบทแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อ 20 กว่าปีก่อนอยู่ในพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ชนบทจริง แต่ต่อมาเจริญจนมีถนนคอนกรีตหน้าโรงพยาบาลกว้างสิบเลน มีธนาคารพาณิชย์ในอำเภอนั้นเป็นสิบๆ แห่ง เช่นเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อ อำเภอที่ว่านี้อยู่แถวจังหวัดขอนแก่น เจริญจนจะยกเป็นจังหวัดมาก็หลายครั้ง แต่โรงพยาบาลก็ยังไม่ยอมยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเสียที มีไอ้เข้ขวางคลองขวางความเจริญอยู่ตลอดเวลา เพราะตัวเองได้ค่าตอบแทนเพิ่มจากการเป็นผอ รพ ชุมชน เดือนละหลายๆ หมื่น เลยไม่อยากเสียผลประโยชน์? แต่พอเป็นยุค คสช ต่อต้านไม่ไหวก็จำใจให้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็เปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการจัดพื้นที่ชนบทว่าง่ายๆ คือนิยามคำว่าชนบท เสียใหม่ ซึ่งก็สอดคล้องกับความเป็นจริง ทุกวันนี้ประเทศไทยไปไหนมาไหนสะดวกมาก คำว่าชนบทนั้นแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิง ตกลงเป็นแพทย์ชนบทจริงหรือเป็นแพทย์อ้างชนบท แพทย์ชนบทจริงที่อยู่ในท้องที่กันดารห่างไกลแสนไกลเข้าไปถึงได้ลำบากมาก เขาไม่เคยมาเรียกร้องอะไรให้ตัวเขาเองเลยกระทั่งเบี้ยกันดารชนบทเขาก็เอาให้ลูกน้องในโรงพยาบาลให้เป็นขวัญและกำลังใจลูกน้องและทีมงานสาธารณสุขทั้งหมด แพทย์ชนบทตัวจริงไม่ได้เป็นพวกชมรมแพทย์อ้างชนบทแต่อย่างใด

ชมรมแพทย์ชนบทนั้นได้วิวัฒนาการกลายมาเป็นมูลนิธิแพทย์ชนบท เพื่อให้เป็นนิติบุคคล และดำเนินการขอรับทุนได้ง่ายกว่า ลองสังเกตรายงานการประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิแพทย์ชนบท พศ. 2550 ซึ่งกรรมการมูลนิธิได้แสดงรายชื่อด้านล่างนี้ ได้ลงมติว่าจะไปขอเงินจากหน่วยงานของรัฐและองค์การมหาชนตระกูล ส มาใช้สำหรับการทำงานของตัวเอง แต่รายชื่อกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบทนั้นกลับกลายเป็น บอร์ด สปสช และรองเลขาธิการ สปสช หลายคน บางคนเป็นบอร์ดองค์การเภสัชกรรม


เรื่องแบบนี้ไม่เพียงผิดจริยธรรมว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์เท่านั้น แต่ยังผิด พรบ.ป.ป.ช. มาตรา 100 ด้วย และจะบอกว่าทำโดยสุจริตไม่เจตนาไม่ได้ เพราะวางแผนกันจนเป็นมติที่ประชุมกรรมการมูลนิธิแพทย์ชนบท ว่าจะไปขอเงินหน่วยงานของรัฐและองค์การอิสระตระกูล ส เรียกว่าวางแผนล่วงหน้าด้วยเจตนาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวางแผนร่วมกันเพื่อทำผิดกฎหมายอย่างจงใจ ทั้งยังพบหลักฐานว่าภายหลังสปสช ได้อนุมัติเงินให้มูลนิธิแพทย์ชนบทจริง โดยที่นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เป็นรองเลขาธิการสปสช และเป็นผู้ลงนามในสัญญา และนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท และก่อนหน้านี้นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญเข้าประชุมในมูลนิธิแพทย์ชนบทในฐานะกรรมการร่วมกันกับ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน แล้วลงมติว่าให้ไปขอรับเงินสนับสนุนจาก สปสช. ให้ไปขอเงินจาก อย และ อภ คำถามคือแม้กฎหมายจะอนุญาตให้ทำเช่นนี้ได้ แต่โดยจริยธรรมควรทำเช่นนี้หรือไม่? นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒนเองก็เป็นบอร์ด สปสช ด้วยมาโดยตลอด เป็นการผูกขาดเงินและความดีเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่น ชนิดที่ NGO สายอื่นๆ ไม่มีทางทำได้เช่นนี้
เรามาลองพิจารณารายชื่อประธานกรรมการชมรมแพทย์ชนบทและมูลนิธิแพทย์ชนบทกันดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์การอิสระตระกูล ส อย่างไรบ้างหรือไม่ อย่างไร?

รายนามประธานและกรรมการชมรมแพทย์ชนบท (ในอดีตและปัจจุบันบางส่วน)กำลังโหลดความคิดเห็น