xs
xsm
sm
md
lg

ก.วิทย์จัดStartup Thailand

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย ร่วมกันจัดงาน Startup Thailand 2016 ขึ้น ระหว่างวันที่
28 เม.ย.–1พ.ค. 59 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาล จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.59 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้มอบหมายให้ กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ National Campaign เรื่อง Startup Thailand เพื่อเป็นการระดมผู้ประกอบการ Startup ของประเทศให้มารวมตัวกัน เป้าหมายเพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ และสร้างตลาดใหม่ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการระดมผู้ประกอบการ Startup ของประเทศ ให้มารวมตัวกัน เปิดโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนัก ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ รวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนสร้างความตระหนักและความตื่นตัวในวงกว้างในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ
"งานนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Startup Unite ซึ่งเป็นการรวบรวม Startup และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
Startupทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเน้นการใช้สินค้าและบริการของ Startup ในการจัดงาน"
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาและปาฐกถาพิเศษ จากทั้งในและต่างประเทศ เช่น“วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand”โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “การขับเคลื่อน Startup Thailand: ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ การเสวนา “โอกาสของการเติบโตของ Startup ไทยในเวทีโลก”พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานจาก Startup หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย International Showcases และ Future of Industry เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เกิดแรงบันดาลใจสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...