xs
xsm
sm
md
lg

คลังปรับภาษีที่ดิน มุ่งกลุ่มเก็งกำไร ลดกระแสต่อต้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กระทรวงคลังปรับเกณฑ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เน้นจัดเก็บกลุ่มเก็งกำไร หวังให้หลายฝ่ายยอมรับ เพื่อลดกระแสต่อต้าน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าร่างที่ปรับปรุงใหม่ จะมุ่งเน้นเก็บภาษีคนเก็งกำไรที่ดินเป็นหลัก เพื่อทำให้คนซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร เร่งนำที่ดินที่อยู่ในครอบครองมาใช้ประโยชน์ และทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้มากขึ้นเมื่อท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้น เป็นการลดภาระรายจ่ายของรัฐบาล ที่ต้องให้งบประมาณอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรัฐบาลจะได้มีงบประมาณเหลือมากขึ้นเพื่อไปพัฒนาด้านอื่นๆ

สำหรับการปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ขณะนี้ การพิจารณาใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว คาดจะเสนอกระทรวงการคลังได้ภายในไตรมาสหนึ่งของปีนี้ โดยเป็นการปรับปรุงทั้งอัตราภาษีค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนต่างๆ ซึ่งภาพรวมนั้น ภาระภาษีของผู้เสียภาษีจะลดลง โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย

การปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้ จะช่วยในการขยายฐานจองคนเสียภาษีให้กว้างขึ้น ทำให้คนมีความตั้งใจเสียภาษีมากขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากฐานเงินได้ และการบริโภค ขณะที่ฐานรายได้จากภาษีทรัพย์สินนั้น คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของรายได้รัฐบาลเท่านั้น.
กำลังโหลดความคิดเห็น