xs
xsm
sm
md
lg

เชื่อกระตุ้นอสังหาฯโต 10%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ASTVผู้จัดการรายวัน - ศูนย์ข้อมูลฯ เชื่อมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ หนุนตลาดปี 58 โต 10% หลังจาก 9 เดือนชะลอตัวต่อเนื่องยอดเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งแนวราบ-สูงลดร้อยละ 10
นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส 4 จะปรับตัวดีขึ้นหลังจากรัฐบาลได้ออกมาตรการการเงิน - การคลังเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา และคาดว่าจะทำให้ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ปี 2558 ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งปีเติบโตได้ถึงร้อยละ 10
"ต้องยอมรับว่าการออกมาตรการทั้งการเงินและการคลังที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมาก และทำให้เศรษฐเติบโตไปได้อีก 3-4 เท่า ส่วนที่รัฐบาลให้นั้นถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะตลาดที่อยู่อาศัยไม่อยู่ภาวะวิกฤต แต่เป็นการทำให้ตลาดอสังหาฯมีความคึกคักมากขึ้น
ด้านสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาภาพรวมยังคงชะลอตัวโดยมีจำนวนโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ 205 โครงการ รวม 32,000 ยูนิต ลดลงประมาณร้อยละ 10 หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนเปิดที่ 35,500 ยูนิต แต่มีจำนวนโครงการเปิดใหม่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 203 โครงการโดยในไตรมาส 3 มีจำนวนโครงการเปิดใหม่ 70 โครงการ รวม 11,900 ยูนิต อย่างไรก็ตามในปี 2557 มีจำนวนโครงการรวม 258 โครงการ รวมทั้งสิ้น 45,200 ยูนิต
ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีการเปิดขายบ้านจัดสรรใหม่มากที่สุดในช่วง 9 เดือน คือ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จำนวน 27 โครงการ รวม 8,000 ยูนิต นองลงมาบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ จำนวน 10 โครงการ รวม 2,300 ยูนิต และ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) จำนวน 11 โครงการ รวม 1,900 ยูนิต
จากจำนวนบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ทั้งหมดแบ่งเป็นสัดส่วนของทาวน์เฮาส์ร้อยละ 58, บ้านเดี่ยวร้อยละ 28 และบ้านแฝด หรือ อาคารพาณิชย์ร้อยละ 14 ขณะที่สัดส่วนระดับราคาบ้าน แบ่งเป็น 1.1-3 ล้านบาท ร้อยละ 52, ระดับราคา 3.1-5 ล้านบาท ร้อยละ 27 และ ระดับราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 21
ส่วนของที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด มีจำนวนโครงการเปิดใหม่รวม 105 โครงการ รวมทั้งสิ้น 43,000 ยูนิต ลดลง ร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่เปิดรวม 107 โครงการ รวม 48,700 ยูนิต จำนวนโครงการเปิดใหม่ใกล้เคียงกัน แต่จำนวนยูนิตลดลง โดยในไตรมาส 3 มีจำนวนโครงการเปิดใหม่รวม 27 โครงการ รวมประมาณ 11,300 ยูนิต อย่างไรก็ตามในปี 2557 มีจำนวนโครงการเปิดใหม่รวม 157 โครงการ รวมทั้งสิ้น 73,100 ยูนิต
ด้านผู้ประกอบการที่มีการเปิดขายจำนวนยูนิตห้องชุดมากที่สุดในช่วง 9 เดือน คือ บมจ.แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 4 โครงการ รวม 4,900 ยูนิต บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 6 โครงการ รวม 4,650 ยูนิต และ บมจ.เอพ (ไทยแลนด์) จำนวน 5 โครงการ รวม 4,050 ยูนิต
ทั้งนี้จำนวนห้องชุดเปิดขายใหม่มีห้องชุดระดับราคามากกว่า 5 ล้านบาท ลดลงจากร้อยละ 53 ในปีที่ผ่านมาเหลือร้อยละ 16 ,ระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ลดลงจากร้อยละ 53, จากปีที่ผ่านมาเหลือ ร้อยละ39
สำหรับมูลค่าโครงการใหม่ในช่วง 9 เดือนมีจำนวนรวม156,000 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 80 ของมูลโครงการทั้งปี 2557 ที่ 194,700 ล้านบาท และปีนี้ห้องชุดมีระดับราคาสูงขึ้นบาท ร้อยละ 52 ระดับราคา 3.1-5 ล้านบาท ร้อยละ 27 และ ระดับราคา 5 ล้านบาทขึ้นไปร้อยละ 21
กำลังโหลดความคิดเห็น...