xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ข้อมูลฯ เผยดัชนีราคาบ้านไตรมาส 3 ปรับขึ้นทุกประเภท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สัมมา คีตสิน
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศับพบดัชนีราคาห้องชุด ปรับขึ้นร้อย 4.8 เมื่อเทียบไตรมาส 3/57 ขณะที่ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ปรับขึ้นร้อยละ 2.9 ส่วนทาวน์เฮาส์ ปรับขึ้นร้อยละ 4

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้จัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัยประจำไตรมาส 3/2558 โดยพบว่า ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคาในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557

ทั้งนี้ เมื่อแยกช่วงระดับราคา พบว่า ห้องชุดที่มีระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,000-80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตรขึ้นไป ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7

โดยในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เขต/อำเภอที่มีการปรับราคาห้องชุดเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตราชเทวี เขตปทุมวัน เขตสาทร เขตบางรัก เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตบางนา เขตบางพลัด และอำเภอเมืองนนทบุรี (ถนนรัตนาธิเบศร์) ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง

สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 แยกรายละเอียดเป็นดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0

ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 แยกรายละเอียดเป็น ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ จัดทำ “ดัชนีราคาห้องชุด” ในกรุงเทพฯ เพียงจังหวัดเดียว เริ่มจัดทำครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรก ปี 2553 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 ในงวดครึ่งหลัง ปี 2556 และได้ทำการสำรวจข้อมูลราคาห้องชุดเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เริ่มจัดทำครั้งแรกในงวดประจำครึ่งแรก ปี 2554 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 ในงวดครึ่งแรก ปี 2557 แต่ในการจัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ตั้งแต่งวดไตรมาส 1 ปี 2558 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับการจัดทำดัชนีจากรายครึ่งปีเป็นรายไตรมาส โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ เป็นตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาห้องชุด ราคาบ้านเดี่ยว และราคาทาวน์เฮาส์ ที่อยู่ระหว่างขาย และสะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงกับราคาในตลาดปัจจุบัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...