xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายผู้ปกครองฯวอน “บิ๊กตู่” ใช้ม.44 เลิกเก็บค่าบำรุงการศึกษา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วานนี้ (29 มิ.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายคมเทพ ประภายนต์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ กล่าวว่า ตนได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง “ขอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินค่าบำรุงการศึกษา” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับเรื่องไว้ รวมทั้งได้มายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อขอให้ดำเนินการสอบสวน และยกเลิกประกาศดังกล่าว ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะขัดต่อ มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และขัดต่อ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้บุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อีกทั้งประกาศดังกล่าวก็ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา แต่มีผลใช้บังคับกับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุกคน ซึ่งโดยประมาณการณ์ว่าเงินค่าบำรุงการศึกษาที่โรงเรียนเก็บจากนักเรียนประมาณ 14 ล้านคน แต่ละปีรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท

นายคมเทพ กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เสนอให้ทบทวนการเก็บค่าบำรุงการศึกษาพิเศษ อาทิ ค่าเรียนว่ายน้ำ เรียนภาษาต่างประเทศ ดนตรี ที่ออกตามระเบียบศธ. ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2534 ในส่วนที่เป็นการเก็บเงินพิเศษนอกเหนือจากการจัดหลักสูตรตามปกติ โดยให้เรียกเก็บเฉพาะเด็กที่ครอบครัวมีฐานะดีนั้น ตนเห็นว่าเป็นการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน เพราะเด็กทุกคนควรได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน เพราะที่ผ่านมาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่ไม่เงินจ่ายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ตนขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้ มาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการยกเลิกประกาศดังกล่าวเพื่อให้มีผลทันที
กำลังโหลดความคิดเห็น...